Gott och blandat

 • Nytt fodertillskott har nått den svenska marknaden

  OLJA FRÅN MIKROALGER

  Alger är en av de äldsta livsformerna på jorden och benämns nu också som ”superfood” av industrin. I synnerhet har mikroalger blivit föremål för studier de senaste åren.

  Två kända mikroalger är klorella och spirulina vilka är vattenlevande organismer i form av spiralformade cyanobakterier.

  Läs mer…
  2022-06-16 12:28
 • Ortomolekylär behandling i mikrodoser

  Vid tillverkningen av våra produkter arbetar vi efter den ekologiska ortomolekylära principen. 

  Inom den ortomolekylära tillverkningen strävar man efter att återskapa en ekologisk miljö som stimulerar kroppens celler att producera energi. Vi framställer fodertillskotten efter den ortomolekylära principen. Ortomolekylär = det som består av eller utnyttjar de rätta molekylerna (orto=det riktiga, det korrekta). Ortomolekylär kan vara både små och stora molekyler.

  Läs mer…
  2022-06-11 15:21
 • Vitlök till djur. Bra eller dåligt?

  Det dyker upp forskning om många olika saker. Med jämna mellanrum skrivs det om vitlökens vara eller inte vara. Vitlök påstås vara toxiskt till häst men som alltid är det fråga om mängd, det finns mycket som är dödligt i stora mängder men som fungerar utmärkt i små doser.

  Läs mer…
  2022-06-11 15:10
 • Karies i hästens tänder

  Det är vanligt det är att hästar får karies och med följer foderinpackningar och inflammationer i tandköttet. Likväl som människor kan drabbas av många sjukdomssymptom på grund av dåliga tänder så kan även hästarna göra det.

  Läs mer…
  2022-06-11 14:31
 • Kan Laktos i Produkterna orsaka karies hos hästar

  Det kom en fråga

  Min häst har fått cementeringar på tänderna av Homeopathusets medel. Hon som blev så bra i hormoner och inflammation i kroppen. Hästtandläkaren sa att det var väldigt vanligt här uppe på hästarna. Vi bor ju nära Homeopathuset och många som handlar hos er. Detta var inte roligt. Stämmer det här för jag vill gärna fortsätta med era medel. AM

  Läs mer…
  2022-06-09 13:15
 • Cobolt, mineralet som användes vid doping

  Kobolt är ett grundämne och räknas till gruppen metaller. Det utvinns ofta som en biprodukt från kopparindustrin. Kobolt har tidigare använts som blåfärg i produktion av glas och keramik.

  Läs mer…
  2022-06-08 15:29
 • Fodermedel från lantbruket

  Animaliska biprodukter

  Att använda animaliska biprodukter till livsmedelsproducerande djur är i dag förbjudet som ett led i bekämpningen av TSE (transmissibel spongiform encefalopati) och sjukdomar som BSE (bovin spongiform encefalopati).

  Undantagna är fiskmjöl, mjölkprodukter, gelatin, hydrolyserat protein och benmjöl som processats på ett särskilt sätt.

  Läs mer…
  2022-06-08 12:01
 • Censurerad artikel i Expressen

  Följande artikel lades upp i tidningen Expressen 2013. Två dagar senare var den borttagen och länken var död. Som tur var hann man kopiera av den. Troligen togs artikeln bort efter påtryckningar för så här får ju inte en stor svensk dagstidning skriva och kritisera ADHD-medicinering. Det kan man ju inte tillåta.

  Läs mer…
  2022-06-08 11:50
 • Utgör rotfyllda tänder en hälsorisk?

  Tandläkarnas helhetssyn har hittills fokuserats på att i munhålan upptäcka och studera de manifestationer som olika allmänsjukdomar kan ge upphov till. Det omvända att våra åtgärder i munhålan kan ge fjärreffekter i andra organ och därmed orsaka allmänna hälsoproblem har beaktats mycket litet. Förutom toxiska och allergiska systemiska reaktioner på tandvårdsmaterial kan en viktig orsak till ohälsa vara rotfyllda tänder.

  Läs mer…
  2022-06-08 10:18
 • Klassisk Homeopati vs Klinisk Homeopati

  Det kanske är svårt för en lekman att förstå skillnaden mellan klassisk homeopati och klinisk homeopati så jag skall försöka förklara skillnaden.

  Läs mer…
  2022-06-08 09:19
 • Fyra vägar föra ut

  Det är viktigt är att uppmärksamma att kroppen har en väg för att ta in näringsämnen men den har fyra vägar för att föra ut de giftiga avfallsprodukterna. Lungorna, huden, njurarna och tarmen är våra stora utsöndringsorgan.

  Läs mer…
  2022-06-08 09:11
 • Dold Födoämnesallergi

  Idag är den vanligaste folksjukdomen så kallad dold födoämnesallergi. De flesta av oss äter den mat som man är van och lärt sig tycka om och vad man inte vet är att den kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Oftast är det flera olika faktorer som samverkar när dessa uppstår.

  Läs mer…
  2022-06-08 09:03
 • Alternativa Nobelpriset

  Alternativa Nobelpriset till homeopat
  George Vithoulkas föddes 1932 i Aten. Vithoulkas började studera homeopati i Sydafrika 1960 och fortsatte att studera vid olika homeo-patiska högskolor i Indien. Han fick sitt diplom från Indian Institut of Homeopathy 1966.

  Läs mer…
  2022-06-08 08:55
 • "Homeopatin och Vetenskapen"

  "Homeopatin och Vetenskapen" Det var föreningen "Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning" som hade ett seminarium i ärendet den 28 november 2000. "Intresset för sammankomsten var stort och såväl motståndare som förespråkare av homeopati fick ge sin syn på saken". Det var en som pratade för homeopati och fem mot så det var en jämn fördelning.
  Seminariet ville belysa metoden ur ett vetenskapligt perspektiv och arrangörerna ville söka reda ut vad som krävdes för att en behandlingsform skall betraktas som vetenskapligt styrkt.

  Ulf Magnusson
  I sin inledning konstaterade Ulf Magnusson från Moderaterna att det är svårt för de traditionella medicinarna att acceptera homeopatins principer och för veterinärerna tillkommer dessutom djurskyddsaspekterna. Både författningsmässigt och känslomässigt lever veterinärerna efter devisen: "Ett sjukt djur skall snarast ges nödvändig vård inte bara ofarlig vård".

  Dan Larhammar
  Den första av talarna som nog klart kan placeras i kategorin homeopatimotståndare, nämligen Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi på Uppsala Universitet och tillika ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF.
  Larhammar presenterade sin förening. VoF, som "ogräsbekämpare" som granskar och slår hål på myter kring pseudovetenskaper i samhället. Hit räknade han så skilda fenomen som UFO-rapportering, slagruta och homeopati.
  Larhammar konstaterade inledningsvis att det krävs extraordinära bevis för att homeopatin skall kunna tas på allvar och enligt Larhammar lär aldrig några bevis kunna läggas fram. Så varför skall seriösa forskare ens bry sig om grundlösa pseudovetenskaper undrade Larhammar men svarade på sin egen fråga att det är forskarnas skyldighet att reagera på vad som händer i samhället. 

  Läs mer…
  2022-06-08 08:30
 • Underutfodring med protein

  Hästar har olika underhållsbehov, det finns lättfödda hästraser som ponyer, araber och andra hästar som inte är så hårt framavlade och kallblodsraserna. Men även dom här hästarna har i sin tur olika underhållsbehov.
  Många varmblodiga hästar kan vara svårfödda som t ex fullbloden. Ju ädlare ras desto större krav. Varmbloden är lite mitt i mellan.

  Läs mer…
  2022-06-06 20:35
 • Hästar som flyttar

  Hästarna är kanske de djur som får flytta och byta miljö mest av alla, de säljs, flyttas och byter stall. Vid varje stallbyte så kommer nya hästar och nya människor in i bilden. Det blir inte bara ny miljö utan det blir foderbyten och i många fall byte av hovslagare och ny stallpersonal.

  Läs mer…
  2022-06-06 20:28
 • 5 G och Wi-Fi

  Den sanna grunden till liv är vatten och den gröna mattan av växtlighet som täcker vår jord. På varje blad finns en miljon rörliga ”läppar” som är engagerade i att förtära koldioxid och andas ut syre.
  Allt levande, vattnet, växterna, djuren och vi, är uppbyggt av olika förtätade frekvenser och nu pågår experiment med en typ av frekvenser som vi aldrig varit utsatt för.

  Läs mer…
  2022-06-06 01:34
 • Varför ökar Allergier

  Det kommer mycket förfrågningar om allergier och här skall vi belysa några tänkbara orsaker till den kraftiga ökningen av allergiker.

  Läs mer…
  2022-06-06 01:27
 • Förkylningstider

  Det kom en fråga och jag delar svaret här.
  Är det normalt med vår- och höstförkylningar? Hjälper det att äta tillskott och hur mycket kan tarmen ta upp av de tillskott man äter?

  Läs mer…
  2022-06-05 00:17
 • Om hästen själv får välja

  Vilka växter väljer hästen att beta om den får välja själv?

  Den frågan ställde forskarna bakom en unik betesstudie i Ukraina.

  Läs mer…
  2022-06-05 00:15