Mall

Mallen är 360⁰ cirkel

Horoskopet ritan in i en cirkel som är 360⁰. Cirkeln delas in i 12 "tårtbitar" som är 30⁰ vardera. Varje "tårtbit" symboliserar ett hus.

Diagram

Diagram med vilka tecken som härskar i husen

Färdigt diagram

Diagram med de fyra matematiska punkterna och planeter samt aspekterna (vinklarna) mellan planeterna

Astrologi

Den eviga studenten får jag väl kalla mig, på alla lediga stunder studerar jag. Det första jag började med var astrologi. Först det vanliga med stjärntecken, ställa och tyda horoskop. Mellan åren 73-76 fick jag privatundervisning av en astrolog. Människor började komma för att få sina horoskop ställda.

Genom att jag vidareutvecklade mitt astrologiska intresse kom jag i kontakt med den medicinska astrologin och här öppnades en helt ny värld för mig, Den medicinska astrologin är en viktig faktor i mitt yrkesutövande idag och jag använder den i framställningen av våra essenser.

I astrologin är de tolv stjärntecknena indelad i fyra element. Jord, Vatten, Eld och Luft. Det femte elementet är Eter i vilket de andra fyra är samlade i polaritet. Eterelementet är kopplat till det hormonella systemet och våra chakran. Man räknar med att det finns sju större chakran som i sin tur är kopplade till de hormonella körtlarna. Varje hormonell körtel tar in planetenergin.

Jordtecknen är Oxen, Jungfrun och Stenbocken. Vattentecken är Kräftan, Skorpionen och Fiskarna. Eldtecken är Vädur, Lejon och Skytten. Luftteckan är Tillingarna, Vågen och Vattumannen. Stjärntecknen styr också olika områden på kroppen.

Det finns sju nackkotor som är kopplad till de sju personliga planeterna, de tolv bröstkotorna är kopplade till de tolv stjärntecknen och de fem ländkotorna som är kopplade till elementen. Det finns kopplingar till hur man avläser tecken i ögonen också, kan lasas under ögondiagnostik.

Vad är astrologi?

Astrologi är en urgammal konst som består av att tolka solens, månens och planeternas rörelser. Den rymmer ett stort vetande om människans kropp och själ. Astrologen försöker studera sambandet mellan dom fysiska, själsliga och andliga delarna hos en människa som en naturlig enhet. Man fogar samman bit för bit i det pussel som människan är.

Genom alla tider har människan spekulerat i sitt släktskap med universum för att finna en förklaring till den kraft som påverkar henne.

Gamla tiders astrologer och filosofer uttrycker denna släktskap med två ord; makrokosmos –det stora universum och mikrokosmos –det lilla universum; människan. Astrologin hävdar att människan och universum är ett. Samma kraft som verkar i universum verkar också inuti människan och omvänt.

Astrologin tror inte på ödet utan på bestämmelse. Med varje människa kommer något nytt i världen, något som aldrig funnits tidigare; något unikt. Man räknar med återfödelse som något naturligt, likafullt är det alltid fråga om något nytt, en utveckling av den tidigare inkarnationen.

Denna unika människa med sina speciella gåvor och anlag har en bestämd uppgift i världsordningen.

Horoskopet, den yttre bilden av en människas gåvor och anlag kan liknas med ett instrument man fått att spela på. I kraft av den fria viljan som människan har kan man spela falskt eller rent på detta instrument.

Horoskopet

Det finns fyra  matematiska punkter som är av grundläggande betydelse i födelsehoroskopet. De är belägna i motsatt hörn och förbinds med två diagonaler vars vinklar varierar i förhållande till födelsetid och födelseplats.

Den första punkten är Ascententen, det tecken som stiger i öster i födelseögonblicket.

Decendenten är den andra punkten och det tecken som går ner i väster .

Dessa båda punkter sägs symbolisera livets början och livets slut.

Den tredje punkten är Medium Colei himmelns mittpunkt.

Imum Colei är den fjärde punkten och den lägsta punkten.

Horoskopets härskare är den planet som härskar i Ascendentens  tecknet.

Ascendenten symboliserar en individs personlighet och får därigenom en avgörande betydelse för hur andra människor upplever personen.

 

Zodiakens 12 Hus

Zodiaken, som är en tänkt cirkel runt jorden, den är 380° och delas in i tolv delar som man kallar husen, varje del är 30°. De tolv husen är avbilder av zidiakens tolv tecken och liksom varje tecken bär på olika anlag eller karaktärer så beskriver vart och ett av de motsvarande husen det som hör tecknets karaktär till. Det första huset ges karaktär från väduren, det andra från oxen osv.

Första huset styrs av Väduren och planeten Mars. Nyckelord: Personlighet, utseende, företagsamhet, handling.

Andra huset styrs av Oxen och planeten Venus. Nyckelord: Ägodelar, ekonomi, personlig trygghet

Tredje huset styrs av Tvillingarna och planeten Merkurius. Nyckelord: Skola upp till gymnasiet, syskon, grannar

Fjärde huset styrs av Kräftan och planeten Månen. Nyckelord: Föräldrar, barndomshemmet, det egna hemmet

Femte huset styrs av Lejonet och planeten Solen. Nyckelord: Barn, kreativitet, självutveckling, berömmelse

Sjätte huset styrs av Jungfrun och planeten Merkurius. Nyckelord: Hälsa, kost, arbete, yrkesinriktning

Sjunde huset styrs av Vågen och planeten Venus. Nyckelord: Äktenskap, kompanjonskap, gemenskap

Åttonde huset styrs av Skorpionen och planeten Mars. Nyckelord: Arv, bankaffärer, födelse, död

Nionde huset styrs av Skytten och planeten Jupiter. Nyckelord: Högre utbildning, religion, bosättning utomlands

Tionde huset styrs av Stenbocken och planeten Saturnus. Nyckelord: Social ställning, karriär, ambition, talang

Elfte huset styrs av Vattumannen och planeten Saturnus. Nyckelord: Vänner, internationellt arbete, föreningsarbete

Tolfte huset styrs av Fiskarna och planeten Jupiter. Nyckelord: Det undermedvetna, det fördolda, inre murar

De sju personlig planeterna

Man räknar med sju personliga planeter och i astrologin räknas solen och månen som planeter.

Solen är den livgivande kraften i tillvaron. Solen förknippas med det aktiva jaget, livet , viljan, känslomässig styrka. Fysiskt: Cellernas aktivitet, pankreas, skelettet.

Månen är grundprincipen av personligheten, det instinktivbundna själslivet, längtan, drömmar, drifter. Fysiskt: Vätskebalansen, blodet, äggstockar, testiklar.

Merkurius står för intellektet, det logiska och kritiska sinnet, behov av kunskap, den skriftliga kommunikatione. Fysiskt: Nervsystemet, hypofys/hypotalamus, lungor.

Venus förknippas med den känslomässiga kontakten med omvärlden, skönhet, känslor och fysisk njutning. Fysiskt: Halsen, njurar, sköldkörtel, över/under vikt, feminin energi.

Mars symboliserar aktivitet i dess mest handgripliga form, lidelser, aggressivitet, framåtanda, initiativ. Fysiskt: Kroppsbehåring, binjurar, muskler, maskulin energi.

Jupiter symboliserar strömmen av vitalitet, optimism, livsglädje, expansion, kontakt med religionen. Fysiskt; Lever, galla, epifysen, jätte/dvärg växt.

Saturnus formar genom tålamod och disciplin, rationellt och konstruktivt handlande. Fysiskt: Cirkulationen, thymus, huden, knäna, tänder.

Man har på senare år upptäckt ytterligare tre himlakroppar.

Uranus är främst klarsynthetens planet och företräder den psykiska utvecklingen och det högre tänkandet hos människan. Planeten förknippas med plötsliga förändringar och bruten jämnvikt. Den sägs vara en högre oktav av Merkurius. 

Neptunus förknippas med klarhörsel och den verkar genom känslor och aningar, religiöst sökande. I planetens spår har också missbruket av droger följt. Den betraktas i astrologin som en högra oktav av Venus.

Pluto är knuten till allt som har rötter i det undermedveten. En generations värderingar. Den symboliserar makten. Som den sista av de tre yttersta planeterna betraktas den som den yttersta kanal genom vilken människan kan få en glimt av skapelsens gåta. Den anses vara en högre oktav av Mars.

Var och i vilka hus de olika planeterna hamnar är ju beroende på födelsetiden. Mellan planeterna kommer det att finnas vissa mellanrum (grader) och hur många grader det är mellan de olika planeterna visar hur dom integrerar med varandra. Det kan vara vinklar som ger jobbiga aspekter och det kan vara bra vinklar som ger bra aspekter.

Månens betydelse

Vid fullmåne står sol och måne i opposition i förhållandet till jorden, det innebär att jorden får månens fulla livsström. Detta är gynnsamt för bl a örternas tillväxt. Måninflytandet är som svagast vid nymåne, då verkar solkraften allra bäst.

Rent fysiskt förbinds månen med vätskeförhållandena i kroppen. Månen utövar ett starkt inflytande på vätskor överhuvudtaget. Man bör t ex inte operera sig vid fullmåne genom den ökade blödningsrisken.

Mest känt för alla människor är väl månens påverkan på ebb och flod.

Kvinnans menstruationscykel förefaller följa månfaserna. En psykiater som är astrologiskt orienterad kom fram till att en kvinna är fruktsam omkring den tidpunkt då månen och solen bildar samma vinkel i transit horoskopet som de gjorde vid i födelsehoroskopet.

Månen härskar i Kräftans tecken. Den styr över det instinktiva själslivet och påverkar människans längtan, drifter och drömmar.

Månen symbol är en ofullbordad cirkel som antyder att själen inte känner några begränsningar.

Zodiakens tolv tecken visar på olika anlag och karaktärer

Väduren, du är som ett härligt uppfriskande vårväder, född i den av naturen givna börja på året. Vårdagjämningen passeras och man ser slutet på de långa och kalla vintermånaderna. Du är därför det spirande livets symbol som den fruktsamma bocken är det. Lägg märke till att vi har att göra med ett får av hankön, inget vanligt ”dumt får” som blint går med hjorden. Nej! Detta är Väduren, ledaren av jaginstinkt och jagimpuls! Betraktar man den majestätiska baggen anar man att den inte kommer att tveka att gå till frontangrepp om den provoceras. Väduren avskyr att vänta, ty det betyder passivitet och han är den aktivaste av alla.

Väduren har en stark konstitution och är mer benägen för olycksfall än sjukdom. Huvudet får ofta ärr under årens lopp. Han är intresserad av friluftsliv och är företagsam och modig. Väduren är också rastlös, egoistisk och har bristande självbehärskning. Han har också mer sinne för dom stora linjerna snarare än detaljerna. Väduren härskar över huvudet, den härskande planeten är Mars.

Oxen, du har samma primitiva urkraft i dig som väduren, men som sitt stora värddjur rör sig oxenmänniskan långsamt över livets betesmarker. Han äter, idisslar eller lägger åt sidan. Djuret trivs på sina gröna ängar. Oxenmänniskan känner sig tillfreds på jorden. Betrakta den idisslande oxen, man känner sig lugn och jag hade så när sagt trygg, om inte erfarenheten sagt att den fredliga oxen kan förvandlas till en rasande tjur, som blint trampar ner allt som kommer i sin väg - precis som   oxenmänniskan, när han blivit retad tillräckligt länge. Symboliskt står tecknet också för den jordnära människans bundenhet till de materiella tingen. Oxenmänniskan har ett väl utvecklat skönhetssinne och han glädjer sig åt att göra miljön vacker och smakfull. Form och färgsinne samt en vacker sångröst har många oxar.

Oxen har ett stabilt nervsystem men han kan ha problem med halsen. Han är fridsam och försonlig men blir han en gång arg behöver han lång tid på sig för att glömma och förlåta. Oxarna kan vara mycket envisa och materialistiska. Oxen härskar över nacke och hals och den härskande planeten är Venus

Tvillingarna, ja, temperamentet är som kvicksilver, det förs upp och ner av omgivningen. Han bär sällan agg och glömmer fort. Tvillingen är öppen för kunskap och har fått förmågan att ta emot och förmedla kunskap och nyheter. Han har alltid bråttom - men uträttar inte mycket. Det finns ingen som kan tala så utmärkt väl för sig som en tvilling och han har en övertalningsförmåga som få. Han är den som kan sälja hårvatten till en flintskallig eller kylskåp till nordpolen innan köparen ens anar vad han har skrivit under. Tvillingen pratar som ett vattenfall och ingen kan så många historier. Han bildar sig snabbt en åsikt - han har oftast fel. Det kan tyckas att tvillingen är ytlig och han kan vara förbluffande fyrkantig, men det finns också många vetenskapsmän och forskare i tvillingarnas tecken

Tvillingen är seg utan att vara fysiskt robust. Han har skarpt intellekt och har lätt för att lära men han svänger snabbt från det ena till det andra. Han har lätt för att uttrycka sig i skrift och journalistyrket passar honom, Tvillingarna härskar över armar, händer och lungor, den härskande planeten är Merkurius.

Kräftan, här har vi familjemänniskorna. Hon är mycket känslig och behöver sitt skal som skydd mot omvärlden.  Kräftanmänniskan går inte till direkt motangrapp när hon blir angripen, nej, angreppet är en indirekt ”undervattenmanöver” lika effektiv och otrevlig för motståndaren. Det finns en medfödd moders– och vårdinstinkt, hon förlåter och tar alla i försvar. En kräfta behöver uppmuntran för sin sviktande självtillit, oftast oroar hon sig utan orsak, oftast om pengar och det har att göra med hennes behov av trygghet. Lynnig säger man ofta om kräftan, det är ingen kost att bestämma växande eller avtagande måne när man har en kräfta i närheten. I farten och full av energi mot fullmåne, inåtvänd och kraftlös och går i ide mot nymåne.

Kräftans sinne opererar genom känslor, skarp intuition. Hemmet är den fasta hållpunkten och kräftan är gästvänlig som få. Ingen har heller ett sådant tillbakablickande som en kräfta och hon har ett gott minne. Det känsliga sinnet kan påverka matsmältningen. Kräftan härskar över hjärtat, den härskande planeten är Månen.

Lejonet, om man föreställer sig lejonhanen i sitt kungarike, ute på den öppna savannen i lättjefullt majestät och alla sina underståtar inom synhåll,  ser man inte då lejonmänniskan framför sig? Och hållningen, inget tvivel om att han är fullt medveten om sin kungavärdighet och hans förmåga att slå med svansen när man inte är hans lydiga underståtar. Den naturliga auktoriteten inger respekt och beundran. Lejonet vet vad han vill, han är också öppen, ärlig och pålitlig. Lejonets hedersbegrepp är starkt, man håller vad man lovat. Lejonmänniskan vill gärna vara i händelsernas centrum och skulle hans oemotståndliga dragningskraft mot förmodan inte ha effekt så finns det ingenting så trist som ett förbisett lejon som tjurar i ett hörn. Lejonet är också mottagligt för smicker och många snyltar på hans storsinne och medfödda generositet efter att ha upptäckt denna svaga punkt.

Lejonet har en enorm arbetskapacitet fast ibland avbruten av perioder med total lättja. Han har sinne för humor men inte skämt riktad mot sig själv. Lejonet härskar över solarplexus, den härskande planeten är solen.

Jungfrun, hon är född i grödans och skördens tid, då man skördar det man sått, också erfarenheter. Hennes natur är moget nyktert övervägande, det finns knappast något häftigt eller överilat i beteendet. Ansiktsfärgen är kyligt uppfriskande, dragen är rena och ögonen klara. Men under den behärskade och en aning kyliga ytan finns en fläkt av mildhet. Hon har matematisk hjärna med sinne för detaljer och tal. Det som inte kan kontrolleras med sunt förnuft skrämmer henne. Jungfrun är mycket ordentlig och metodisk och hon har en exemplarisk ordning i hemmet, ordningssinnet kan gå mindre noggranna människor på nerverna. Jungfrun har en benägenhet att ha damm på hjärnan. Jungfrun är kritisk men är själv känslig för kritik. Hon är en tjänande och uppoffrande själ, sinnet att tjäna är hennes adelsmärke, oegennytta hennes främsta tillgång.

Jungfrun är intellektuell med analytiska gåvor och sinne för detaljer, kritiker och torrolig. Hon ägnar sig mycket åt kost, diet och hygien. Jungfrun härskar över tarmarna, den härskande planeten är Merkurius.

Vågen, dess natur är balans, ständigt väger han sig själv för att bringa vågskålen i jämn harmoni. Skönheten avspeglar sig i allt vågen gör. Vågen vill alltid vara på den rätta sidan och av rädsla för att komma i dispyt med någon håller han med alla på en gång, han är den födde medlaren. Att fatta ett självständigt beslut är en mardröm, skall jag - skall jag inte, väger för och nackdelar och vet varken ut eller in. Han väljer till slut en gyllene medelväg så att det finns en reträtt möjlighet om det skulle behövas. Vid sidan av hans medfödda utåtriktade förmåga finns en sida i hans natur som söker stillhet. Han söker i livets avgörande frågor och tränger med lätthet in på det ockulta området. Men vågen är nog lyckligast när han kan förverkliga sin skönhetslängtan genom att dikta, spela eller dansa.

Vågen är anpassningsbar men något flyktig när det gälle att nå sina mål. Han tycker illa om hårt fysiskt arbete och hans hem präglas av skönhet och harmoni. Vågen härskar över njurarna, den härskande planeten är Venus.

Skorpionen, han blir antingen älskad eller fruktad, men man är aldrig likgiltig för honom. Skorpionmänniskan är djup och hemlighetsfull och följaktligen är inget tecken så missförstått. Han lider själv mycket av att så få människor förstår hans läggning.  Skorpionen är allvarlig, arbetsam, han har en oböjlig uthållighet och arbetsförmåga. Som chef och familjeöverhuvud kan han vara både hård och skoningslös, men han skonar heller aldrig sig själv. All nöd, allt lidande och all motgång betraktar han som personliga utmaningar där liv och död mäter sina krafter och han har ett tålamod utan gräns. Sällan röjer han sina planer och avsikter, inte ens för sina närmaste. Skorpionen kallas ”dödens tecken”, men sanningen är den att det är både livets och dödens symbol. Hos skorpionen håller dessa både krafter varandra i schack.

Skorpionen är intuitiv och inåtvänd och har behov av att gå till botten med livets mysterier. Hans sysselsättning bör helst förena intellektuell förmåga med manuell styrka och kriminalpolisen har en naturbegåvning här. Skorpionen härskar över könsorganen, den härskande planeten är Mars.

Skytten, ja han söker rymdens oändlighet och ser mot fjärran horisonter. Skyttenmänniskan ser livet som en resa mot ett bestämt och avlägset mål.  Skytten älskar att resa och målen är fjärran, äventyret ligger honom i blodet och han har en fysisk och psykisk rastlöshet och förkärlek för förändringar. Många skyttar är som rullstenar som mossan inte hinner växa på. Om han har blivit tvungen att finna sig i en borgerlig tillvaro (här finns ungkarlarna), drömmer han sig ganska snart bort till en fjärran ö eller urskog. Trots rastlösheten är han sällan otrygg, han har en fast tro på att livet är vist inrättat och att han har en skyddsängel med sig. Skytten är sanningskär och har en stark känsla för rättvisa. Han kan vara taktlös som ingen annan och såra andra till döds utan att han själv förstår det, än mindre har någon ond avsikt. Föreställningskonsten lär han sig aldrig.

Skytten har en naturlig fallenhet att tänka i stora linjer och han har läggning för akademiska studier. Många skyttar föredrar att arbeta utomlands. Skytten härskar över låren,  den härskande planeten är Jupiter.

Stenbocken, medvetet eller omedvetet är hans innersta motiv ambitioner som kan användas till både gott och ont. Mycket ofta brukar han klättra till samhällets topp, men kan också besegra begäret efter dom yttre materiella tingen och viga sitt liv åt att tjäna mänskligheten. Det är vinter när han föds, han får ingenting gratis den årstiden utan han får noggrant planera för ljusare tider och sträva hårt för att upprätthålla livet, kort sagt, han övar sig tidigt i livskampen, man skulle nästan kunna säga att han är född vuxen, allvarlig som han är. En äkta stenbock lämnar inget åt slumpen utan lär sig allt noga och samvetsgrant.  Metod och flit är inneboende egenskaper hos honom och de för honom oftast dit han vill. Även om stenbockar strävar efter framgång behöver det inte vara utslag av penningbegär utan en längtan att skörda vad han med en sådan möda sått. Han har ett mycket gott sinne för det ekonomiska, tycker om ensamhet och vill känna sig fri och oberoende.

Stenbocken är logisk och djupttänkande och blir mästare på ett område och han är tålmodig och pliktmedveten. Stenbocken härskar över knäna, den härskande planeten är Saturnus.

Vattumannen, han räknas som summan av hela djurkretsen, impulsiv, känslig, försiktig, social, sällskaplig, blyg, reserverad, utåtvänd, inåtvänd, ömtålig och otroligt stark. Det är omöjligt att placera honom i något fack. Få kommer någonsin att försåt honom, han är ett stilla vatten med djup botten. Ett stort naturbarn som älskar blommor och djur, livet och människorna. För vattumannen är livet spännande, meningsfullt och vackert. Han vill dela hela sin rikedom med alla de sina, d v s med hela världen, hela hans stora världsfamilj. Vattumannen tycker om utmaningar, så säg aldrig till honom att något är omöjligt, han kommer att sätta in alla krafter på att visa dig motsatsen, ju svårare det är ju mer optimistisk blir han.

Viljan är större än hans fysiska resurser, därför kan han lätt överanstränga sig, Vattumannen är idealistisk  och socialt arbete ligger för honom, ett meningsfullt och engagerat sådant. Han har ett öppet och fördomsfritt sinne men han kan vara upprorisk och excentrisk också. Vattumannen härskar över vaderna, den härskande planeten är Saturnus.

Fiskarna, ja de är djurkretsens barmhärtiga samariter - mjuka, känsliga och lättpåverkade. Fisken har inget skal att dölja sin överkänslighet bakom så i brist på det ler den ena fisken tappert och glatt mot hela världen medan den andra fisken söker sig till de ensamma och stilla djup där människors ondska och tarvligheter inte kan nå honom. Han är svår att förstå sig på, han leds av aningar och plötsliga impulser. På grund av sin känslighet har fisken en sällsynt förmåga att sätta sig in i andra människors situationer. Fiskmänniskan blir lätt sårad men anstränger sig för att inte såra andras känslor. Hans stillsamma uppträdande, eftergivenhet och mildhet får många att tro att fisken saknar ryggrad, men de närmaste vet att han kan vara häpnadsväckande bestämd och han låter sig aldrig tvingas till en åsikt som han inte själv kommit fram till.

Fisken är konstnär av naturen och musik tilltalar honom alldeles särskilt. Han har ett välutvecklat sinne för det etiska och har en artistisk läggning. Fiskmännisan har ett förtjusande hem och uppehåller sig så mycket som möjligt där, i en lugn miljö.  Fiskarna härskar över fötterna, den härskande planeten är Jupiter.