Ryggraden

De Fem Elementen

Mellan 1985 och 1986 gick jag en Polaritetsterapeututbildning. En Amerikansk läkare och osteopat vid namn Dr Randolp Stone har utarbetat en behandlingsmetod som går ut på "läran om de fem elementen".

Man kan säga att människans kropp är sammansatt av grövre och finare energier. Allt levande är uppbyggt av fem element. Våra fem sinnen är också knutet till vart och ett av dem. Dom fem elementen symboliseras av handens fem fingrar och fotens fem tår och de är eterelement, luftelement, eldelement, vattenelement och jordelement och elementen är alltså olika förtätade energiformer.

Det är intressant att se hur allt hänger samman; att de fem ländkotorna är knutna till elementen, de tolv ryggkotorna är knutna till de tolv akupunkturmeridianerna och de sju nackkotorna till de sju endokrina körtlarna. Dom sju endokrina körtlarna är var och en kopplad till regnbågens sju färger. Se färger i tidigare inlägg.

Första ländkotan, L1, är kopplad till eterelementet, L2 till luftelementet, L3 till eldselementet, L4 till vattenelementet och L5 till jordelementet.
De homeopatiska spädningarna jobbar också i elementen, D6 i jordelement, D12 i vattenelement, D30 i eldselement, D200 i luftelement, M och CM i eterelement och bara genom att känna på de kotorna kan man fastställa en del av en diagnos.

Man kan också se kopplingar till astrologin, det finns fem element och de tolv stjärntecknen indelas i dom fyra av elementen. I Eterelementet är dom fyra elementen samlad i polaritet. Eter är en ännu subtilare energi än luft.

Det finns sju nackkotor och man räknar inom astrologin att det finns 7 personliga planeter, det finns 12 stjärntecken och det finns 12 bröstkotor och det finns 12 meridianer som också är kopplade till bröstkotorna och stjärntecknen.

Elementen

Jord: Oxe, Jungfru och Stenbock
Vatten: Kräfta, Skorpion och Fisk
Eld: Vädur, Lejon och Skytt
Luft: Tvillingarna, Våg och Vattuman

Jordelement

Jordelementet, kopplad till femte ländkotan, lillfingret och lilltån, är det mest förtätade av elementen. Hår, hud, naglar, muskler, skelett, grovtarmen och luktsinnet finns här. Man kan säga att det är den fysiska formen av en individ. 

Ryggraden är ju väldigt symbolisk, har ingen ryggrad säger man om någon som inte står upp för sina åsikter. Skelettet är ju själva konstruktionen som muskler och vävnader är uppbyggt kring. Skelettet är också resonans för ljudet, ett skrik går genom märg och ben säger ordspråket.
Reflexområden till jordelementet hittar man också under hålfoten.

Symptom från blockering i Jordelementet 
Problem med muskler, bindväv och leder som höftleder och knän ligger ju naturligt under detta element. Förstoppning är i grunden en blockering i jord och kan orsaka allt från kolik, gasbildning, tarminflammationer, migrän, ryggskott, diskbråck i ländryggen, nackspärr, problem med axlarna, eksem och allergier. 

Allergier i form av kemikaliekänslighet är vanligt för i jord ligger luktsinnet, alltså man är väldigt känslig för starka dofter av t ex parfymer, kemiska lukter som bensin mm.

Jordelementets växter
Det finns även växter som ligger under det lågfrekventa jordelementet och det är ju allt som växer under ytan som rotfrukter och rötter.

Vattenelement

Vattenelement, kopplad till fjärde ländkotan, ringfingrar och motsvarande tår. Vi består till 60 % av vatten. Blodet, lymfan, alla kroppsvätskor och smaksinnet ligger under vattenelement. 
Även det känslomässiga finns här, det är ingen lyckträff att man placerar vigselringen av guld på vänster hands ringfinger. Vänster sida är den känslomässiga kroppssidan, metallen guld är stimulerande, hjärtat sitter på vänster sida och detta förstärker känslorna från den som får ringen till den som placerar ringen där.

Organen i bäckenbassängen; äggstockar, livmoder och urinblåsa är också mycket känslomässigt styrda organ. När det gäller vattenelementet har månen stor inverkan på oss. Man kan ju bara titta på ebb och flod för att förstå månens dragningskraft och påverkan på oss som består av 60 % vatten.

Symptom från blockering i Vattenelement 
Cirkulatoriska besvär som högt eller lågt blodtryck orsakat på känslomässiga grunder är vanligt. Besvär med äggstockar, livmoder, prostata och urinblåsa men även sexuellt relaterade obalanser kan orsakas av en störning i vattenelementet, likaså tillbakahållna känslor och att gråta eller inte kan gråta. Depression är ett vanligt symptom på obalans i detta element.

Att tappa smaksinnet innebär inte bara utebliven smakupplevelse utan är direkt farligt eftersom man då inte känner om det man äter smakar illa. Smak- och luktsinnet är i allra högsta grad knutet till vår överlevnad för att med sinnena kunna urskilja härsken mat som annars skulle orsaka oss allvarliga matförgiftningar. 

Vattenelementets växter
Till vattenelement ligger alla de växter som växer strax ovan markytan, bladväxter som sallad, spenat, grönkål, gurka, squash, zucchini, äggplanta, melon, dill, persilja, vitkål, gräslök, purjolök, blomkål och andra kålväxter som formar sina frukter på ett sånt sätt att de bildar huvuden som är placerade alldeles ovan markytan. Dessa växter består till stor del av vatten och det är det här vätsketillskottet som tillsammans med de mycket finfördelade närsalterna som stimulerar, i första hand blodbildningsprocessen. De har också den egenheten att de frigör endokrina substanser, bundna till mineraler i blodvätskan så att dom när de assimileras av cellvävnaderna är i stånd att stimulera slemhinnefunktionen i de inre organen.

Djurens luktsinne

Genom luktsinnet får djuren information om miljön och kommunicerar med varandra med hjälp av Olfactoriska organet. Lukterna (eller feromoner) som tas upp av djuret spelar en viktig roll vid reproduktionsbeteendet, moderskänslorna och upptäckten av rovdjur. I den rapport som jag läst betraktade man luktens roll när det gäller att hjälpa djur att hitta, känna igen och välja mellan foderämnen. Forskare har definierat det som "ett tillstånd där komplex hjärnanalys används för att bearbeta stimuli eller konstruktioner baserade på minnen". Olfactoriska organet spelar en mycket viktig roll eftersom det är kopplat till minnet vilket gör det möjligt för djuret att återkalla de sensoriska egenskaperna hos fodret (eller om de söker jord) och om det har det gynnsam effekt på metabolismen. Djuren har således visdomen och minnen av vad som är näringsrik föda och vad dom behöver för tillfället. Växtlukt spelar alltså en viktig roll vid urval av foder hos däggdjuren.

Eldselementet

Eldselementet, kopplad till tredje ländkotan, långfingrar och motsvarande tår.
Vi har en förbränningsapparat, matsmältning, som kan vi kan likna vid en eldstad. Alla har väl sett en öppen eld, hur torr ved och syretillförsel ger bra näring till elden, det blir varmt och skönt och det blir inte annat än lite aska kvar. Eldar vi däremot med sur ved och stryper syretillförseln så brinner det dåligt, ger sämre värme och det blir en massa oförbrända rester kvar som får tas omhand. Samma sak med det vi äter, rätt mat förbränns och den mat som egentligen inte passar oss att äta blir oförbränd kvar och orsakar belastning på bl a levern.

Det finns mycket känslomässiga laddningar i eldelementet, här finns passionen, rörelsen framåt, planering och slutförande. De organsystem som ligger under eld är nervsystemet, magen, tunntarm, lever, galla, pankreas och synsinnet.

Symptom från blockering i Eldselement 
Mat som inte förbränns orsakar belastning på levern som då är primärt centrum för ämnesomsättningen. Allt blod från magen och tarmarna går till levern som skall neutralisera toxiner och lagra glykogen och näringsämnen. Levern hjälper också till att kontrollera nervsystemet och en belastning kan orsaka depression och vrede, ordspråket säger hetlevrad eller gallskrika, reta gallfeber på.

En belastad lever kan också orsaka trötthet. Lever och pankreas samarbetar och en störd pankreas kan orsaka bl a diabetes och enzymbrist. En störd galla kan orsaka åksjuka, yrsel och balansrubbningar genom sin påverkan på nervsystemet. En mycket vanlig störning från levern är eksem och hjärtsjukdomar. 

Eldelementets växter
Under eldelement hör alla de växter som bär ax och baljor, fruktbärande buskväxter som når till knähöjd d.v.s. samtliga ceralier, tomater, paprika, kryddväxter och bönor. De här födoämnena har den egenskapen att de, då de intas i måttliga mängder, ökar förbränningen. I för stora mängder kan de i stället bli syra- och slembildande. Eldelement är påverkbart genom skarpa, bittra och beska smaker.

Luftelementet

Luftelement är kopplad till andra ländkotan, pekfingrar och motsvarande tår.

Elementen består av olika förtätade energier och nu har vi kommit till en väldigt fin energi, vi vet att det finns luft omkring oss men man kan inte ta på den och vi vet att vi inte kan leva länge utan syre. 

Till luftelementet hör respiration, oxidation och cirkulation, syresättningen till kroppens celler.
Här finns också känselsinnet samt intuition och intelligens genom handen, t ex författarskap, konstnärlighet men även healing och andra yrkesutövande genom handen.

Symptom från blockering i Luftelement 
Astmatiska sjukdomar och luftvägsallergi är kanske det vanligaste problemet, men även cirkulatioriska, alltså blodets rörelse som t ex blodtryckssjukdomar (lågt eller högt), problem med axlar, armarna och diafragma (hicka). Problem med hjärta och kärl kan uppstå vid en blockering i luftelement.

Luftelementets växter
Eftersom luftelementet sköter kroppens oxidationsprocess är det att rekommendera växter som berikar vår organism med syre. De födoämnen som går under luftelementet är allt som växer högt över markytan som frukt och bär av alla slag. Även om bären inte växer så högt räknas de ändå att tillhöra luftelement mycket på grund av att de är syrerika.

Eterelement

I eterelementet är de övriga elementen samlad i polaritet. Eterelementet är kopplat till första ländkotan, tummarna och stortårna. Eterelementet är som namnet en subtilare energi än luft och det ligger allra närmast utanför kroppen.

Till eterelement hör hela det hormonella systemet - de hormonella körtlarna, balans- och hörselsinnet, förmågan att skapa ljud samt själens hörsel, förnimmelseförmågan och chakrasystemet.

Symptom från blockering i Eterelement 
Hormonella störningar, yrsel, hörselstörningar, ljudkänslighet, reumatiska besvär med tumlederna, karpaltunnelsyndrom och sömnstörningar som är knutet till ljuset.

Eterelementets växter
Eterelementet utövar sitt inflytande på sådana växter som inte blivit till egentliga plantor, alltså spirande skott och knoppar. T ex böngroddar av alla slag ätliga knoppar och eteriska oljor (inte olivolja).

Mat med fem färger

I kinesisk kultur är mat och medicin nära sammankopplade. Inom traditionell kinesisk medicin läggs stor vikt vid att hitta en balans i kroppen för att kroppens system och organ ska kunna regenereras.

För att kroppen skall komma i balans behöver det finnas en balans mellan yin och yang. En viktig aspekt i att uppnå balans mellan yin och yang är en varierad kost med åtminstone fem olika färger.

För över 3000 år sedan skrev den Gule Kejsaren i sitt klassiska verk om medicin, Huangdineijing, att om människor ville uppnå god hälsa och ett långt liv skulle de äta mat med “fem färger, fem smaker och fem dofter”.

En färgstark kost är speciellt viktigt i kinesisk matlagning och medicin, eftersom man tror att färger (rött, gult, grönt, vitt och svart) har samband med kroppens vitala organ (hjärtat, mjälten, levern, lungor och njurar). Färger är även relaterade till de fem elementen som återfinns i naturen.

Ming Zhou, en kinesisk invärtesläkare, säger att i kinesisk medicin är det inte bara viktigt att uppnå balans i sig själv men även med naturen. Det är anledningen till att det är så viktigt att förknippa färger med organ.

Enligt Ming Zhou ger färgerna följande hälsoeffekter på motsvarande organ:

VIT MAT; vit mat ger människan en ren känsla och rensar lungorna. Den hjälper till att korrigera synen och lugna känslor. Exempel på vit mat är svamp, lök, vitlök, palsternacka, fänkål, blomkål, schalottenlök och kålrot.

GRÖN MAT; grönt är färgen för liv och påverkar levern. Det är en fundamental länk i näringskedjan och grön mat är källan till föda för både människor och djur. Exempel på grön mat är avokado, spenat, sockerärtor och broccoli.

SVART MAT; svart påverkar njurarna. Njurarna har en viktig funktion att rena kroppen från slaggprodukter. Exempel på svart föda är svart svamp, aubergine, svarta sesamfrön, svarta vinbär och svart ris.

RÖD MAT; röd mat påverkar hjärtat. Genom att äta röd mat kan man stärka immunförsvaret och förebygga förkylning. Exempel på röd mat är jordgubbar, hallon, tomater, röd paprika, röda vinbär, lingon och rödbetor.

GUL MAT; gul mat motsvarar mjälten. Mjälten omvandlar och transporterar energin från mat och dryck genom kroppen. Gul mat har även samband med magen. Exempel på gul mat är majs, gul paprika, kantareller, ananas och honungsmelon.


Maria Caplon, näringsfysiolog och föreståndare för Mat och näringsavdelningen för skolor i Maryland, USA, håller med om att en färgstark kost helt klart kan bidra till god hälsa och välmående.
Enligt Caplon innehåller

GULA & ORANGEA frukter och grönsaker, som är rika på carotin, A-vitamin och C-vitamin, kraftfulla antioxidanter som neutraliserar fria radikaler.

GRÖNA VÄXTER är rika på phytokemikalier och en god källa till järn, kalcium, K-, A- och C-vitamin.

BLÅ & LILA och grönsaker innehåller anthocyan, en kraftfull antioxidant som motverkar hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och vissa typer av cancer.

RÖD MAT lykopen, en antioxidant som kan hjälpa till att förebygga cancer. Mat med hög halt av lykopen kan också bidra till att minska komplikationer till följd av högt blodtryck och kan minska högt blodtryck.

VIT MAT innehåller allicin som är känt för att kunna sänka blodsockernivåerna och har fantastiska antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper. Den gruppen innehåller också kraftfulla antioxidanter som hjälper till att förebygga cancer och hjärtsjukdomar.
En kost rik på färger är visuellt tilltalande och kan även öka aptiten.

SÅ HUR GÖR MAN DÅ FÖR ATT SKAPA EN FÄRGSTARK KOST?

Edward Shen, restaurangägare i Rockville, Maryland, förespråkar starkt mångfärgad kost och använder sig av konceptet i de rätter som serveras på restaurangen. Shen, som varit restauranginnehavare i 21 år, rekommenderar alltid sina kunder att beställa olika sorters mat.

  • Maten på bordet borde se ut som en konstnärs färgpalett. För att skapa rätter som har vibrerande färger och som är näringsrika behöver man experimentera med olika ingredienser. Blanda och matcha för att se om färgerna och smakerna passar ihop, råder Shen.
  • Håll dig till de fem huvudsakliga färgerna när du väljer vad din familj ska äta. Om du lagar till en rätt som bara innehåller en eller två färger, använd din kreativitet och lägg till några fler. Till exempel, om du gör en rätt med nötkött och lök kommer rätten att se tråkig och livlös ut. Du kan färgsätta rätten genom att tillägga några gröna vårlökar, röd paprika och gul squash.
  • Lär dig att bli djärv i din matlagning. Det är bara genom en mångfärgad kost som du kan få den största nyttan av maten.

Källa: Mat med fem färger, Corinne Shen och Shermian Lim