Färger

Former

Toner

De sju stamtonerna

Förutom färger och former så vibrerar chakrana även på de sju stamtonerna.

Det västerländska tonsystemet utgår idag från sju stamtoner: A, H, C, D, E, F och G. Stamtonen H kallas enligt engelsk/amerikansk musiklära B.

440 Hz vs 432 Hz

All västerländsk musik som använder 440 Hz sänker vibrationen, inte bara hos den yngre generationen med iphones och mp3-spelare, utan även för resten av oss. Dessa destruktiva frekvenser får våra tankebanor att röra sig disharmoniskt och skapar inre konflikter som är störande för oss. Dessutom påverkar det kroppens viktiga organ, och skapar ett schism mellan höger och vänster hjärnhalva där varje sida bedriver olika medvetna och omedvetna funktioner, vilket i slutändan skapar sjukdomssymptom.

432 Hz är en harmoniserad Ijusfrekvens som ”talar” direkt med våra celler i perfekt resonans. Alla celler kommunicerar med varandra via infrarött ljus och när de får 432-frekvensen till sig sprider de glädje omkring sig. Det medvetna sinnet kanske inte är medvetet om detta, men det mesta i våra kroppar sker undermedvetet, tack och lov! Klassisk musik som Beethoven, Chopin, Bach och Mozart skapade sina mästerverk genom att använda 432 hz.

All västerländsk musik som använder 440 Hz sänker vibrationen, inte bara hos den yngre generationen med iphones och mp3-spelare, utan även för resten av oss. Dessa destruktiva frekvenser får våra tankebanor att röra sig disharmoniskt och skapar inre konflikter som är störande för oss. Dessutom påverkar det kroppens viktiga organ, och skapar ett schism mellan höger och vänster hjärnhalva där varje sida bedriver olika medvetna och omedvetna funktioner, vilket i slutändan skapar sjukdom.

Matematik

En matematisk ren ton som är grundläggande för naturen och konstant med universum, vibrerar med Phi och Gyllene snittet. Denna tonhöjd kan kopplas till allt från snäckskal till forntida verk, inklusive byggandet av de stora pyramiderna. Dessutom resonerar 432 Hz med 8 Hz (Schumannresonansen), som är den dokumenterat grundläggande elektromagnetiska ”pulsen” eller rytmiska takten jorden har, och får oss att må bättre.

Att räkna, mäta och dela upp saker med tolv verkar vara huvudregeln som anammats av mänskligheten och genomsyrar var kultur.

Vi har till exempel 12 timmar på klockan, 12 astrologiska stjärntecken, 12 toner på den kromatiska musikskalan, 12 ekrar i ett hjul, 12 ägg på ett dussin, tolvstegsprogrammet osv.

Med untantag för 440 Hz som är en styggelse mot naturen och skapar disharmoni hos människan. 

Så vad händer när man delar upp dagens musikstandard A = 440 HZ med 12?

440 Hz /12 = 36,66666666666667

Som du ser är denna frekvenston inte på något sätt i harmoni med det geometriska mönstret i naturen, människan och universum.

Så vad händer när man delar upp A = 432 Hz, känd som Verdis A, en matematisk konstant som överensstämmer med universum med 12?

432Hz/12=36

Som du ser får vi 36 som är ett helt och jämnt tal eller 3+6=9. Det finns två sätt att uttrycka samma sak. 432 Hz = 3, 6, 9

Om du bara visste betydelsen för 3, 6 och 9, skulle du ha nyckeln till universum.
– Nikola Tesla 

Text Christin Ohlin

Det Endokrina Systemet

DE ENDOKRINA KÖRTLARNA
Våra osynliga vätare

Elisabeth Söderström Söderala 1991-04-15, Mitt examensarbete vid Naturmedicinska Fackskolan


FÖRORD

Då jag anser att människan är en tvåfaldig varelse, att det finns en kropp och en själ, tror jag mig också förstå att det måste finnas ställen i krpppen där själven kan överföra sin kraft och ledning till nerver och blod, att transformeras ner till en frekvens grov nog att kunna verka i muskler, ben och andra materiella kemiska beståndsdelar i kroppen.

Körtlarna är omformare mellan det andliga och det grövre fysiska jaget. Våra endokrina kötlar skapar vår personlighet. Var och en av dom sju endokrina körtlar jag beskriver styr ett energiområde på kroppen som kallas Chakran, "Spinnande Hjul av Energi", och dessa Chakran är i sin tur omformare av den planetenergi vi tar in.

Eftersom varje människa är unk finns det heller ingen patentlösning för att bota sjukdomar som körtlarna kan drabbas av och föreslår därför ingen terapi utan var och en bör få en individuell diagnos och behandling. Tanken har dock stor makt och kan befrämja eller skada människans uppbyggande och uppehållande krafter. Tanken stimuleras av de endokrina körtlarna och påverkar i sin tur dessa på gott och ont, beroende på sina egenskaper.

Hypofys Värdighet, färg violett och ton B

HYPOPHYSEN Hypofysen
Hypofysen ligger på hjärnans undersida i en liten grop i hjärnskålen som kallas turksadeln. Dess bredd är 17,4 mm, 11,5 mm tjock, 5,5 mm hög och medelvikten 0,611 g hos icke gravida, bakloben förstoras vid graviditet. Hypofys, hypotalamus och hjärnbihanget kan bara betraktas tillsammand. Såvitt man vet kan inte hypofysen bilda hormoner utan stimulans från hypotalamus. Hypofysen kan stimuleras av djupandning genom näsan, blidcirkulationen i näsan och hjärnbasen är nära förenade. Sång som får näsroten att vibrera genom vissa volaler stimulerar ockås hypofysen. Även sömnen regleras av denna körtel. En verksam hpofys medför vakenhet och företagsamhet medan en nedsatt verksamhet orsakar trötthet och allmn likgiltighet. Ingen annan körtel kan ersätta hypofysen.

Hypofysen tar in planeteen Jupiters energi.

Hypofysen består av en framlob och en baklob som båda har sin funktion och avsöndring. Framloben har uppkommit genom en liten utbuktning från nässvalgets tak, från område för smak och luktsinne. Framloben reglerar fortplantning och sexliv samt är orsak till jätteväxt eller dvärgväxt. Agramegali är en sjukdom som präglas av en förgrovning av skelettet samt mjukdelssvullnad. Framloben stimulerar tillväxten av ben och bindväv.

Extrakt ur framloben påverkar ett stort antal ämnesomsättningsprocesser i kroppen, antingen via perifera endokrina körtlar eller genom direktpåverkan på vävnader. Man har hittills isolerat 7 hormoner ur framlogen och dess verkan anses förklara hypofysens fysiologi. Hormonerna är TSH, ACTH, GH eller STH, FSH, LH, LTH och MSH.

Bakloben och dess förbindelse med hypotalamus utgör en funktionell enhet. Det avges 2 hormoner från bakloben, Oxytoxin och Vasopressin. Baklobens utsöndring kontrollerar musklerna i tarmkanalen, urinblåsan och livmoder samt deom glatta musklerna i bröstmuskulaturen.

Genom att reglera blodsalterna har bakloben stor funktion till njurarna genom återabsorbtion av vatten i distala tubuli, en funktionsstörning hrä ger en sjukdom vid namn Diabetes insipidus. Salterna är av stor betydelse för kroppen selektiriska retledningsförmåga.

Vid en överfunktion av hypofysen utvecklar människan en viss typ. Hon blir storvuxen med kraftigt skelett, bred framsjkutende haka, stora händer och fötter, kraftig behåring, stark könsutveckling, självständig med stor intellektuell förmåga. Vid låg funktion finner man småvuxenhet, klent skelett, behägenhet för fetma och svaga muskler.

Det är av stor betydelse om främre eller bakre loben är mest utvecklad Hos mannen bör den främre loben vara den som är mest utvecklad då den samverkar med testiklarna. Om bakloben är den mest dominanta uppkommen en femenin man.

Bakloben bör vara den mest utvecklade hos kvinnan genom sin samverkan med ovarierna. Framlob och ovarier är ingen bra kombination, det ger en maskulin kvinna.
Då bakloben dominerar hos kvinnan med gott stöd av ovarierna blir hon vanligen finlemmad med mjuk fuktig hud och kärleken till barn är mycket framträdande.

Känslomässigt område: 42-49 år
När vi blivit 49 år har vi gått igenom en cykel. The World i tarotleken och Saturnus i astrologin. Vi skall ha mognat, transformerat till en högre nivå både känslomässigt och andligt. Kvinnan når sin menopaus mellan 49-56 år. 56 år och upp har vi kommit till den åttonde punkten där vi skall fortsätta med vår andliga utveckling. Ofta går kvinnan en ny mognad till mötes.

MENTALT +
"Värdighet". Du respekterar dina personliga mentala processer.
MENTALT -
Du saknar respekt eller vördnad för ditt eget mentala arbete.

EMOTIONELLT+
Du accepterar och respekterar dina egna känslor såsom goda och värdiga.
EMOTIONELLT -
Du saknar värdighet och skäms för dina känslor.

METABOLISKT+
Ditt hem känns som en värdig plats. Du behandlar allt i ditt hem, inklusive maten, med respekt.
METABOLISKT -
Du behandlar inte din kropp med respekt, inte heller ditt hem, dina tillhörigheter och din mat.

FYSISKT +
Du kan handla i enlighet med de behov som finns för stunden.
FYSISKT-
Du tycker att din kropp känns ovärdig.

Epifysen Klarseende, färg Indigo Ton A

EPIPHYSEN Tallkottkörteln
Körteln är belägen i bakre delen av synhögsområdet. Epiphysen är 12 mm lång, 8 mm bred och 4 mm tjock. Det är den endokrina körtel som blivit minst utforskad. Den producerar Melatonin, vilket påverkar pigment i huden under solbestålning. Melatoninet bildas av serotonin som spelar en viktig roll i depressionsbehandling.

Det finns hjärnsand i Epibhysen som består av kalciumkarbonat och kalciumfosfat, samma beståndsdelar som i benstommen. Denna hjärnsand finns inte hos barn och man har senare upptäckt att dessa kalciumkristaller saknas vid vissa typer av psykiska sjukdomar.

Man känner inte till så många sjukdomar i Epiphysen, men hos barn där körteln förstorats, har det lett till en förtidig pubertet och man har därav dragit slutsatsen att den utövar en hammande verkan på könskörtlarna.

Vissa traditioner säger att Epiphysen är ett rudiment av tredje ögat som människan hade under sin tidiga utveckling. Vid dissektioner har man funnit att vissa typer av pigment är nära nog identiska med det som man finner i ögats näthinna.

Man ansåg också att själen hade sitt säte här. Psykiska faktorer som är kopplade till chakrat är andlighet och tro.

Planeten Merkurius energiutstrålning upptas av Epiphysen.

Indigo har mycket av den blå färgens symbolik, men ju djupare färgen blir, desto mer mättad med andligt innehåll blir den. Detta är intuitionens och clairvoyansens färg, seende både på det yttre och inre planet. Indigo är stärkande vid olika ögonproblem, färgen förebygger även öron, näsa- och bihålebesvär.
Indigo är stärkende för hormonella körtlar, avslappnande för sinnet samt motverkar nervösa problem.

Känslomässigt område: 35-42 år.

Dr. Dietrich Klinghardt

What's Really Going On? | Dr. Dietrich Klinghardt

Här är en översättning från videon om vad Dr. Klinghardt förmedlar och ingår inte i mitt examensarbete. Viktig information anser jag.

Redan Rudolf Steiner förutsåg att i decenniumskiftet skulle det vara rörelser av operationer för att ta själen från kroppen, att koppla bort människan från sitt högre jag. För att det skall vara möjligt måste man förstöra tallkottkörteln (pineal gland) på människorna. Tallkottkörteln är den mest känsliga delen av hjärnan och nervsystemet. Körteln är allra mest känslig för speciellt fyra saker; aluminium, glyfosat, fluor och wi fi. USA är det landet, i världen, som mest pushat de fyra sakerna allra mest de sista sextio åren.

När människor testats vetenskapligt har visat att deras tallkottkörtel har blivit förkalkad. Tallkottkörteln har ett högt fält av energi och transformerar ner den energin i tankeform. Den kontrollerar vårt immunsystem och det endokrina systemet. Detta är ju helt vetenskapligt men människan av idag är inte så intresserad av vetenskap längre.

Det är ju också ”lyckat” att telekomindustrin har samlat på sig ett så stort spektrum av frekvenser som är så destruktivt för våra celler och vår tallkottkörtel. Dom har inte kunnat göra ett bättre val än att välja 2,4 gigahertz.

När vi inhalerat aluminium från geoingenering, fått i oss glyfosat genom kosten, så kan den kombinationen i matsmältningen och blodsystemet forma flera olika kombinationer av toxiner och slutpunkten för sammansättningen är tallkottkörteln. Vad som är nödvändigt för att denna sammansättning skall ta sig igenom blodhjärnbarriären är frekvenser av wi fi. Wi fi öppnar blodhjärnbarriären för toxinerna, som egentligen skulle stanna under nacken, det här är nytt för kroppen.

Tänker man igenom detta måste det ha varit en väldigt ”intelligent” grupp av forskare som kommit fram till att fluorera vårt vatten, sprida aluminium i luften, glyfosat i maten för att sedan aktivera det med ”rätt frekvenser”.

Det kan ju vara en lyckträff av att dessa människor fattat ett ointelligent beslut, eller är det hela orkestrerat av en grupp med destruktivt mind. Något som också är faktiskt är möjligt är att en högre form av medvetande påverkar människor till onda handlingar. Möjligheten är stor att politiker och forskare kommit under inflytande av dessa högre former av ondska. Vanliga människor förstår inte varför dessa makthavare handlar som de gör.

Ett annat exempel är 5G vars master sätts upp på alla gator, det är ju en sak, men att man sätter det på satelliter för att utsätta hela planeten med frekvenser som aldrig testats är oförståeligt. Det är absolut oförståeligt för en människa som har hjärnan någorlunda intakt. Att politiker i olika länder tillåter detta kan bara förklaras med att deras hjärnor kommit under inflytande av ett stort fält av en energi som inte är av mänsklig art. 

Den mänskliga naturen är kärleksfull och vänlig.

Det här är lite skrämmande tankar om vad som händer och man kan ju alltid hoppas att det är tillfälligheter och att det är ointelligenta människor som tagit ointelligenta beslut.

Det är dags för oss att vakna upp och påpeka för dem att det faktiskt går att göra ändringar. Wi fi kan stängas ner, fluoret tas bort, glyfosat förbjudas och den geoingenering som överöser oss med aluminium stoppas. 

Det finns alltså lösningar som kan genomföras direkt!

Läs mer om WiFi

Thyroidea, Avslappning, färg blå och ton G

THYROIDEA Sköldkörteln
Sköldkörteln ligger under struphuvudet och består av två lober på vardera sidan om luftstrupen. De två loberna är förenade med en brygga och den utvecklas av samma vävnad och från nästan samma plats som hypofysen. Sköldkörteln var könskörtlar hos lägre livsformer, nu är den en länk mellan könskörtlarna och hjärnan. Den påverkas av sexuell excitation, mensteration och graviditet. Sköldkörteln väger 10-40 g.

För utveckling av högre medvetande och psykisk kraft är sköldkörteln absolut nödvändig. Den är känslornas organ och chocker hämmar körtelns utsöndring av jod, fosfor och arsenik. därmed omintetgörs den harmoniska samverkan med de andra endokrina körtlarna. På känslornas stormiga hav brister livstråden.
Sköldkörteln producerar främst två hormoner, Thyroxin och Trijodtyrosin. Dessa hormoner styr ämnensomättningen på cellnivå.

Planeten Venus energi tas upp av sköldkörteln.

Sköldkörteln är den av dom endokrina körtlar som har den högsta sjukdomsfrekvensen. Basedow är en följd av överfunktion medan myxsödem beror på underfunktion. Sköldkörteln håller blodets jodhalt lika med havsvattnets och den genom strömmas av fyra gånger så mycket blod som njurarna på ett dygn (1 500 liter blod rinner genom njurarna på ett dygn, alltså 6 000 liter genom sköldkörteln).

Den påverkar kroppens inre och yttre väggbeklädnad och bra tänder är ett tecken på en tillfredsställandefunktion. Dess utsöndring påverkar tarmens rörelser.

Sköldkörteln bildar större delen av kroppens jod-järn-fosfor och arsenikföreningar. Fosfor för nerver och hjärnan, arsenik för huden, av kroppens alla organ förbrukar levern mest jod. Binjurarna får sin kraft från sköldkörtelns järn och den bör därför fungera normalt om fruktan och vrede skall kunna behärskas.

Den normala sköldkörteltypen känns igen på sina klara ögon, starka vita tänder och regelbundna drag. Sänkt funktion ger ett trögt intellekt, torrt hår, oregelbundan tänder, svag blodcirkulation och dåligt med energi. Personer med ökad funktion är verksamma och energiska. Sköldkörteln reglerar livsintensiteten.

Blå punkt: Känslomässigt område: 28-35 år.

MENTALT +
"Avslappning". Ditt sinne och dina tankar är avspända, fridfulla och harmoniska.
MENTALT -
Du saknar inre frid. Din mentala process är inte avslappnad och dina tankar är inte harmoniska.

EMOTIONELLT+
Du känner dig avspänd och tillfreds.
EMOTIONELLT -
Du kan inte slappna av och njuta av dina känslor.

METABOLISKT+
Ditt hemliv är avslappnat och dina måltider intas i frid och harmoni.
METABOLISKT -
Du tar dig inte tid att studera, äta i harmoni eller njuta i ditt hem.

FYSISKT +
Du kan njuta av alla fysiska aktiviteter du behöver utföra.
FYSISKT -
Du tar dig inte tid att utföra saker i lugn och ro.

Läs mer om Sköldkörteln här

PARATHYROIDEA
Bisköldkörtlarna

Bisköldkörtlarna utgörs av 2-6 vetekornstora körtlar, vanligtvis belägna i eller nära sköldkörteln. Dessa reglerar kalkomsättningen och blodets kalkhalt. PTH "parathyroideahormonet", är nödvändigt för att kroppen skall kunna upprätthålla den för cellen optimala kalciumhalten i den extracellulära vätskan. Den normala kalciumhalten på 10 mg kan endast upprätthållas genom aktivt cellarbete i skelettvävnader. Skelettets kalcium är den reserv, som genom bisköldkörtlarnas aktivitet håller kalciumnivån i blodet även efter långvariga kalciumförluster från kroppen.

Bisköldkörtlarnas sjukdomar indelas i över och underfunktionstillstånd. Överfunktion "hyperkalcemi" innebär en ökad insöndring av PTH och ger symptom främst genom ökad koncentration av kalcium i blodet vilken kan orsaka njursten. Underfunktion förekommer oftast som komplikation till strumaoperationer. Toniska kontraktioner av bestända muskelgrupper är ett karakterisktiskt drag.

Thymus Balans, färg grön och ton F

THYMUS Brässen
Thymus har sitt säte alldeles under sköldkörteln och bakom övre delen av bröstbenet. Den har tre lober hos barn och verkar starkast tills dess att barnet börjar få sin andra uppsättning tänder och hos både pojkar och flickor börjar detta vid 6-7 års ålder. Den påverkar utvecklingen före puberteten. Thymus hämmar testiklarnas och overiernas tillväxt, hämmar könsutvecklingen.

Thumus reglerar lymfkärlsystemet och är oumbärlig då det gäller mognadsprocessen av immunförsvaret. Modersmjölken innehåller viktiga komponenter vilka tillsammans med cerebrospinalvätskan lagras i benens-, ryggradens- och hjärnans håligheter för att mogna och skapa ett eget immunförsvar åt barnet i två års åldern. Thymus styrs av förlängda märgen och den stryningen blockeras ofta av vaccinationsskador. Därigenom rubbas pH-värdena och kan då ge anledning till spädbarnseksem.

Efter 6-7 års ålder börjar en sakta avvikelse framträda, men det sker ingen tydlig förändring förrän i puberteten. Då avtar thymus verksamhet och köns- och andra körtlar utvecklas starkare. Avlägsnas eller hämas den genom röntgenbestrålning påskyndas utvecklingen av könskörtlarna. Det händer emmellertid att thymus verksamhet fortsätter av någon orsak och dragen hos individen blir rundade och barnsliga, puberteten inträder sent och och fortlöper långsamt. Om thymus fortsätter verka uppträder säregna reaktioner inom sexualsfären, frånstötande och abnorma handlingar förekommer. Hos människor med starkt utvecklad thymus finner man ofta homosexualitet. Hypofysen verkar också ur stånd att hjälpa. Thymusdominerade människor är svaga i karaktären och rolösa i sitt sökande efter tillfredställelsa.
Thymus tar in planeten Saturnus energi.

Grön punkt: Känslomässigt område: 21-28 år.

MENTALT +
"Balans". Du har ett balanserat sinne, och låter inte ditt arbete påverka ditt privatliv och tvärt om.
MENTALT -
Din mentala process (tankeverksamhet) saknar balans.

EMOTIONELLT +
Du har en bra balans i känslolivet, och till din partner. Du trivs med de sociala strukturerna i ditt liv.
EMOTIONELLT -
En känslomässig obalans, detta skapar problem i din relation till andra och till din partner. Hittar inte den strukturella balansen.

METABOLISKT +
Ditt hemliv är stabilt och du har balans mellan aktivitet och avkoppling.
METABOLISK -
Ditt hemliv saknar balans, det kan även gälla din kost, för lite grönt.

FYSISKT +
Dina handlingar är balanserade och du handlar i rätt ögonblick.
FYSISKT -
Du är oplanerad i ditt handlande och i oordning.

Pankreas Distans, färg gul, ton E

PANCREAS Bukspottkörteln
Bukspottkörteln är ett långsträckt organ som sträcker sig från tolvfingertarmen till mjälten i höjd med andra ländkotan i bakre väggen av bukhålan. Den består av huvud, svans och kropp, är 14-18 cm lång och väger ca 65-75 g. Bukspottkörteln har en yttre och en inre sekretorisk funktion. Den inre sekretionen bildar hormonerna Insulin och Glukagon. Hormonerna bildas av speciella cellgrupper, de langerhanska öarna, som ligger utspridda i körtelvävnaden och avges till blodet i portådern. Cellöarna är till antalet runt två miljoner. Det finns tre olika celltyper i de langerhanska öarna; Alfa-, Beta och Deltaceller. Cirka 20 % av det totala antalet celler består av Alfaceller vilka producerar Glukagon och ca 70 % består av Betaceller som producerar insulinet. De övriga är 10 % är Deltaceller vilkas funktion är så gott som outforskad.
Bukspottkörtelns båda hormoner medverkar till att reglera blodsockerhalten. Glukogon for blodsockret att stiga enom att stimulera levern till att bryta ner stärkelse till socker som går ut i blodet. Insulin får blodsockret att sjunka genom att befrämja upptagningen av glukos i vävnaderna. Bukspottkörtelns hormonproduktion regleras direkt av sockerkoncentrationen i det blod som når fram till de langerhanska öarna.

En av dom vanligaste sjukdomarna i bukspottkörteln är Diabetes mellitus "sockersjuka". Det är en ämnesomsättningssjukdom som till stor del beror på sviktaden insulinproduktion. Man får inte heller utesluta vissa arvsanlag eller störningar i binjurebarkens funktion.

En god fungeande bukspottkörtel ger stark vilja, styrka och auktoritet, mycket energi och en utomordentlig självkontroll. en svag pankeras ger ilska, rädsla och en önskan hos personen att använda maktmissbruk. Matsmältningsrubbningar föreligger också hos en människa där busspottkörteln är blockerad.

Solens energi och värme tas upp här. Känslomässigt område: Att tycka om sig själv. 14-21 år.

MENTALT +
"Distans". Du har ett klart och skarpt intellekt. Du kan göra kloka och objektiva bedömningar.
MENTALT -
Du saknar objektivitet eftersom du inte kan distansera dig.

EMOTIONELLT +
Du kan distansera dig från dina och andras känslor för att kunna se objektivt på dem.
EMOTIONELLT -
Du kan inte ta distans från andra människors känslor.

METABOLISKT +
Du kan se objektivt på ditt hem och bedöma ditt eget sätt att ordna det med såväl uppskattning som självkritik.
METABOLISKT -
Se till ditt kalkintag. Du kan lida av ledbesvär.

FYSISKT +
Du kan handla i enighet med de behov som finns för stunden.
FYSISKT .
Du gör saker som inte längre är nödvändiga.

Gonaderna, Glädje, färg orange och ton D

GONADERNA Könskörtlarna
Könskörtlarna bildar mans och kvinnotyperna. Manliga och kvinnliga egenskaper beror på de endokrina körtlarnas inbördes samverkan. Testes och ovarier ger endast vissa anlag. Det finns inget absolut maskulint eller absolut feminint för båda sidor finns inom oss alla. Det förstår man om man tänker på hypofysens båda lober. Framloben och testes ger en överlägsen manlig individ medan bakloben och ovarier bildar en överlägsen kvinnlig individ. Om thymus hämmar utvecklingen av könskörtlarna fortsätter båda könsegenskaperna hos samma individ, då uppkommer den homosexuella människan.

Mannens kännetecken är vanligen skäggväxt, kroppsbehåring, grov hud, kraftiga muskler och benstomme. Hos mannen reglerar interstitialkörtlarna i testiklarna kalkhalten i benstommen och dess styrka och stabilitet. En kraftigt byggd man är vanligen sexuellt viril. Mannen är stabilare i fråga om kalksalterna än kvinnan.

Prostatan "blåshalskörteln" är belägen vid blåsans undre del och omger blåshalsen. Den är 3-4 cm lång, 3-5 cm bred och liknas vid en äkta kastanje på grund av sin storlek och form. Prostatans hormonella funktion är, som övriga endokrina körtlar, dåligt utforskad. Den hormonella substans som bildas här kallas prostaglandiner. Körtelns utveckling styrs av testiklarnas hormoner.
Testes "testiklarna" är dom manliga könskörtlarna vilka anläggs i femte fosterveckan, hormonproduktoinen börjar i sjunde fosterveckan. Några veckor efter födseln upphör hormonproduktionen och kommer inte igång förrän i början på puberteten. Det är i 14 års ålder som könsmognad och målbrott börjar. Det viktigaste hormonet är testosteron. Testiklarnas verksamhet regleras av två hormoner, FSH och LH som produceras i
hypofysens framlob.

MENTALT +
"Glädje". Glädje och lycka fyller dina tankar.
MENTALT -
Du känner ingen glädje och lycka inför kreativt tankearbete.

EMOTIONELLT +
Ditt hjärta är öppet och glatt, det ger glada känslor.
EMOTIONELLT -
Du saknar glädje och lycka i ditt liv.

METABOLISKT +
Glädje och välbefinnande i hemmet bidrar till en god matsmältning och ger hela kroppen styrka.
METABOLISKT -
Detta kan vara ett tecken på anorexia.

FYSISKT +
Du kan njuta av alla fysiska aktiviteter.
FYSISKT -
Du känner ingen glädje inför fysiska aktiviteter.

Glandula suprarenalis, Energi, färg röd och ton C

GLANDULA SUPRARENALIS Binjurarna

GLANDULA SUPRARENALIS Binjurarna
Binjurarna är två tillplattade organ som ligger intill njurarnas övre del, ungefär vid elfte bröstkotan och skilda från dem genom fettväv. Vikten varierar mellan 11-18 g, längden är cirka 4-6 cm och bredden 2-3 cm. Binjurarna består av bark och märg och är inneslutna i en hård kapsel.

Barken härstammar från samma vävnad som bildar könskörtlarna. Där bildas hormoner som stimulerar den manliga könskaraktären. Rubbningar kan framkalla för tidig könsutveckling och bart till 3-4 års ålder som drabbas undergår en utveckling som påminner om 14-15 åringars med förändring i rösten, hårväxt, muskulatur och kroppsutveckling.

Barken bildar kortisol vilket har till uppgift att stimulera hela ämnesomsättningen (glukokortikoider), samt aldosteron som sköter syra- och basbalansen och dessutom även salthalten (mineralkortikoider och elektrolytbalansen).

Mellan hjärncellerna, könskörtlarna och binjurebarkens celler föreligger ett nära samband. Binjurarna är funktionellt samordnade med hypofysen, speciellt barkens kortisol som bromsar insöndringen av kortikotropin från hypofysen, som annars stimulerar barken. Morbus Addison och Cushing´s är symptom på sjukliga störningar i binjurebarken.

Märgen är ett derivat från sympatiska nervsystemet och producerar adrenalin och noradrenalin. Adrenalin gör det möjligt för oss att reagera på sinnesorganretningar. Då adrenalinet insöndras i blodomloppet påverkar det i första hand hjärtat och noradrenalinet påverkar cirkulationssystemet.

Överfunktion hos sköldkörteln medför riklig adrenalininsöndring och detta retar hjärtat till ökad verksamhet. Högt blodtryck och spänningar i kroppens vävnader är också ett symptom från en obalans i hormoninsöndringen.

Om binjurarna avlägsnas följer döden inom kort. Fall av stark blödning i binjurarna har visat en sjukdomsbild som påminner om hjärnblödning. Binjurarna är kroppens kampkörtlar. Vid krig har dom berörda folken alltid dragits in i någon slags chocktillstånd. Varken män eller kvinnor reagerar normalt och vågor av brottslighet följer. Adrenalinökningen hos män driver dem till våldtäkter och grymheter.

Mörkhyade, rödhåriga, maskulina, primitiva håriga och starka är representanterna för binjurebarksmänniskorna.

Mars är planeten som ger binjurarna dess energi.

Känslomässigt område: Familjemönstret, syskon, föräldrar, vad som hänt oss från 0-7 år, hur vi utvecklats individuellt i familjen.

MENTALT +
"Styrka". Dur har energi att tänka, att leva upp till mentala krav.
MENTALT -
Du har ingen energi och styrka och blir lätt trött.

EMOTIONELLT +
Du har tillräcklig styrka för att vara emotionellt öppen.
EMOTIONELLT -
Du saknar styrka att uttrycka dina känslor.

METABOLISKT +
Din energi skapar god ordning i hemmet och hemlivet och i matsmältnings-systemet.
METABOLISKT -
Du saknar energi pg av dåig matsmältning.

FYSISKT +
Du klarar dina fysiska dagliga aktiviteter bra.
FYSISKT -
Du har inte tillräcklig fysisk styrka eller energy

SLUTORD

Avslutningsvis vill jag säga, att de endokrina körtlarna alltid fungerar i samverkan med varandra. Körtelsystemet är sätet för människans impulser och drifter. Kärlek uppstår inte i det medvetna tänkandet utan är en följd av endokrin verksamhet men dan kan stabiliseras av tanken. Detsamma gäller hat och fruktan. Att människan påbörjar krig beror inte på hennes tänkande, det är de primitiva endokrina drifterna som ger upphov till dem. Inget sunt tänkaden sinne skulle någonsin vilja döda. Detta förklarar varför vi behöver bygga upp vårt tankeliv. Vi behöver utforska det undermedvetna, som är det som bygger upp oss så att vi kan leda dessa krafter på ett fruktbart och nyttigt sätt. Varje människa kan höja sig genom att studera de skapande andliga kraftern i sitt inre.

Kopplingar mellan körtlarna


Referenser
Sv Hom Riksförbund, Seminarium för homeoatriker, De endokrina körtlarna.

MW Kapp; De endokrina körtlarna
Dr. Schimmel föreläsning om endokrina körtlar