Alternativa Nobelpriset

Alternativa Nobelpriset till homeopat
George Vithoulkas föddes 1932 i Aten. Vithoulkas började studera homeopati i Sydafrika 1960 och fortsatte att studera vid olika homeo-patiska högskolor i Indien. Han fick sitt diplom från Indian Institut of Homeopathy 1966.

George Vithoulkas återvände till Grekland 1967 och började praktisera homeopati samt undervisa en liten grupp intresserade läkare.

Den terapeutiska framgång som denna första grupp erhöll med sina behandlingar uppmärksammades så att "Athenian school of Homeopathic Medicine" kunde grundas 1970.

Vithoulkas undervisar nu i både Grekland och internationellt. Han fick det alternativa Nobelpriset (Right Livelihood Award) i oktober 1996 med motiveringen:

"…för hans enastående bidrag till återupprättelse av homeopatisk kunskap och för hans tålamodiga arbete med att utbilda kunniga homeopater, vilket har givit homeopatin en plats inom vetenskapen som ett effektivt alternativ till andra medicinska skolor och traditioner…"

En del av det material jag använder när jag har föreläst för blivande sjuksköterskor.

Homeopatiska läkemedel kommer från växt-, djur- och mineralriket
Processen vid beredning är mycket exakt. För medel som bereds av lösliga ämnen, som djur och växtextrakt, löses råmaterialet upp i en blandning som består av 90% ren alkohol och 10% destillerat vatten. Blandningen får stå i 2-4 veckor, den skakas då och då och silas sedan. Vätskan som blir kvar utgör "urtinkturen".

Olösliga ämnen, som mineraler, måste först göras lösliga genom en pulvriseringsprocess, varvid de mals tills de blir lösliga. De löses sedan upp och används på samma sätt som naturligt lösta ämnen.

Potensering
Inom homeopatin talar man om höga och låga potenser. Med låga potenser menar man sådana som ligger den vanliga allopatiska medicinen nära. Dom höga potenserna är sådana som avsevärt skiljer sig från dessa genom sin betydande spädning.

De homeopatiska potenserna anges dels genom en bokstav och dels genom en siffra. Bokstäverna är D och C. D anger att medlet i fråga är potenserad enligt en viss bestämd skala som grundar sig på tiotalet. Talet tio heter på latin Decem. C visar att potenseringen skett efter en skala som grundar sig på hundratalet. Hundra heter på latin Centum.
Gränsen mellan höga och låga potenser kan man säga ligger mellan D1 och D6, medelhöga upp till D30 och verkligt höga potenser är dom som ligger upp till CM (hundra tusen spädningar).

Olika former
De olika homeopatiska medlen tillverkas i olika former men mest vanligt är kanske dom små runda pillren, men man är inte bunden av dessa utan man kan tillverka medlen i form av:

• Dilution: Utspädd alkohol (oftast 10%) som man tar droppvis. Vissa substanser bör ligga i dilution.
• Trituration: Pulver som tas i mängder motsvarande piller eller droppar.
• Globuli: Det är dom vanliga runda små pillren tillverkade av rörsocker.
• Tabletter: Tabletter som är pressad av laktos.

2022-06-08 08:55