Censurerad artikel i Expressen

Följande artikel lades upp i tidningen Expressen 2013. Två dagar senare var den borttagen och länken var död. Som tur var hann man kopiera av den. Troligen togs artikeln bort efter påtryckningar för så här får ju inte en stor svensk dagstidning skriva och kritisera ADHD-medicinering. Det kan man ju inte tillåta.

"ADHD-mediciner ger förändringar i hjärnan!
ADHD-mediciner skapar skadliga förändringar i hjärnan, det har världens främsta experter på sjukdomen nu fastställt. Den nya forskningen visar att vuxna med en ADHD.diagnos från början hade normal hjärnaktivitet, men fick skadliga hjärnförändringar efter ett års behandling med metylfenidat, som bland annat finns i medicinerna Ritalin och Concerta.

Professor James Swanson, som är en av ADHD-diagnosens "fäder", har tillsammans med en av de främsta experterna på scanning av hjärnan, Nora Volkow, presenterat de nya rönen. Man lade fram de nya resultaten i forskningstidskriften Plos one.

I undersökningen undersökte forskarna, men hjälp av en PET-scanning, de kroniska effekterna av att bli medicinerad med metylfenidat i ett år. I undersökningen ingick 18 tidigare omedicinerade vuxna personer med en ADHD-dignos. Man jämförde resultaten med en testgrupp på elva vuxna personer, utan diagnos, som inte fick medicinen.

Ingen skillnad från början
Till att börja med fanns det ingen skillnader i dopaminförsörjningen mellan den tidigare omedicinerade ADHD-gruppen och kontrollgruppen, men efter att ha blivit medicinerade med metylfenidat i ett år märktes stora skillnader hos ADHD-gruppen gentemot kontrollgruppen. Efter ett år med metylfenidat förändrades dopamintillförseln hos gruppen med ADHD, medan den förblev oförändrad hos kontrollgruppen.
Det som gör denna forskning unik är att den utförts på vuxna med en ADHD-diagnos, som inte tidigare blivit medicinerade för sin sjukdom. Nästan alla studier som gjorts tidigare har gjorts på människor som redan medicinerats.

Ökar dopaminet
Man menar sig med hjälp av forskningsresultatet kunna bevisa att man med hjälp av medicinen skapar det tillstånd i hjärnan som psykiatriker sade sig bota med drogerna. Kroppens reaktion på medicinerna blir att försöka motverka det skadliga angreppet i stället för att ta hjälp av det. Med hjälp av medicinen ökar mängden dopamin genom att blockera återupptaget. Kroppen försvarsmekanism leder till att man när man slutar med medicineringen får en sänkning i dopaminförsörjningen.

Bevisar skador
Forskarna säger att man med hjälp av denna undersökning kan bevisa att medicinen åstadkommer skador på dopaminregleringen hos personer med en ADHD-diagnos. Personer som innan medicineringen började har haft normala funktioner.

Av Rickard Lindblom 
rickard.lindblom@expressen.se

2022-06-08 11:50