Cobolt, mineralet som användes vid doping

Kobolt är ett grundämne och räknas till gruppen metaller. Det utvinns ofta som en biprodukt från kopparindustrin. Kobolt har tidigare använts som blåfärg i produktion av glas och keramik.

Både djur och människor har små mängder kobolt i kroppen, där ämnet har en funktion som byggsten i vitamin B12, som är nödvändigt i kroppens produktion av röda blodkroppar. Det är bakgrunden till att kobolt använts för att höja syreupptagningsförmågan.

De största mängderna kobolt finns i kakao, fröer, nötter, baljväxter och lever.

Under en tid användes kobolt i medicinsk behandling för anemi, men togs bort då biverkningarna visade sig vara både många och farliga. Trots svåra biverkningar på människor, som hjärtsvikt och skador på hjärtmuskulaturen, har kobolt de senaste åren använts i prestationshöjande syfte på tävlingshästar. Därför har man också börjat dopningstesta för kobolt i flera länder.

I Svensk Travsports lista över vad som är förbjudet att ge tävlingshästar finns inte kobolt angivet specifikt. Däremot sorterar det definitionsmässigt in under punkt 3 ”förbjudna åtgärder”: På konstgjord väg öka syretransport eller syreavgivning, inkluderande men inte begränsat till, modifierade hemoglobinprodukter, undantaget livsuppehållande tillförsel av syre.

Däremot finns kobolt med på listan över kroppsegna substanser, med åsatta gränsvärden för innehåll i både urin och blodplasma.

– Detta har en bloddopningseffekt, stora mängder av kobolt. Detta har visat sig vara prestationshöjande. Trots att det är skadligt har det inte hindrat tränare att använda medlet på sina hästar, säger Birgit Ranheim på norska travsällskapet DNT.

Gränsvärde för Cobolt

Hästarna testas genom urinprov där gränsvärdena för kobolt är 100 ng/ml (100 nanogram/milliliter).

Minesyl

MINESYL innehåller 1 mg koboltklorid/kg, dosering till häst 1 skopa 22 g dagligen. Räcker 182 dagar till 1 häst. Alltså tar det 2 månader för hästen att äta upp 1 mg eller 6 månader för hästen att äta upp 4 mg.

..att jämföra med det medel som används i de aktuella dopingfallen.. Your Highness hade 395 ng/ml, Lionel 468 ng/ml, Timone EK 271 ng/ml och Un Mec d'Heripres 521 ng/ml i Oslos GP. Vid Elitloppet hade Un Mec d'Heripres 400 ng/ml i försöket och 371ng/ml i finalen.

COENZILE

Hästarna har injiceras med Coenzile (ett vitamintillskott) varannan dag. Cobamamide (DC.IT) 10,000 mg / 20 ml.

2022-06-08 15:29