Dold Födoämnesallergi

Idag är den vanligaste folksjukdomen så kallad dold födoämnesallergi. De flesta av oss äter den mat som man är van och lärt sig tycka om och vad man inte vet är att den kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Oftast är det flera olika faktorer som samverkar när dessa uppstår.

Tecken på överkänslighetsreaktioner hos vuxna varierar och olika människor kan reagera olika på samma sorts mat. De vanligaste reaktionerna hos vuxna är mag– och tarmbesvär, övervikt, diabetes, andningsbesvär, klåda, eksem, muskelvärk, ledbesvär och trötthet.

Förändringar i barns matvanor
Förändringar har skett i barnens matvanor de senaste 30 åren. T ex har andelen bra fetter, vitaminer och mineraler minskat och kolhydratintaget (socker) ökat. Barnen äter för mycket godis, läsk, glass, snacks, bakverk och transfettsyror. Barnens kostvanor och näringsintag påminner om vuxnas och vi har nu generationer av barn som växer upp på skräpmat.
Födoämnesallergi kan orsaka brister och att barnen inte tillgodogör sig näringsämnen från maten i den utsträckning som behövs och bristsymptomen accelererar.
Vanliga symptom på allergi hos barn är ”ont i magen”, eksem, klåda, nässelutslag, öron- näsa- halssjukdomar och astmaallergi.

De vanligaste allergiframkallande födoämnen
De vanligaste allergierna är mot komjölksprotein, ägg (hos små barn), vetegluten, jordnötter, skaldjur, socker (snabba kolhydrater) och soja.

Kemiska tillsatser
Även kemiska tillsatser i mat kan leda till överkänsligheter. Vanligast är känslighet för smakförstärkare, färgämnen, konserveringsmedel och sötningsmedel.

Barn
Barn är känsliga för komjölk. Oftast upptäcks överkänsligheten när barnet får modersmjölkersättning eller välling som innehåller komjölk. Allergin kan visa sig som kolik, öroninflammation, ont i halsen och eksem.
Mjölk kan utlösa diabetes hos predisponerade barn.

Rörelseapparaten
Rörelseapparaten bildas av de tvärstrimmiga musklerna och skelettet samt skelettets förbindelser, fogar och leder. Rörelseapparaten utgör över hälften av kroppsvikten och de över tre hundra tvärstrimmiga musklernas andel är 40-45%.
Skelettet består av över två hundra ben som tillsammans utgör nästan 20% av kropps-vikten.
Skelettet stöder kroppen och bildar fästpunkter och hävstänger för musklerna. Skelettet skyddar även ömtåliga organ som t ex hjärnan. Ryggraden är bålens starka men ändå böjliga stöttepelare.
Det finns undersökningar som tyder på att de kristallartade beståndsdelarna i benens extracellulära matris, som t ex kollagen, besitter elektromagnetiska egenskaper. Det kan vara av värde att notera att elektromagnetiska fält påverkar utfällning av magnesium från skelettet.
Skelettet absorberar också ca 80% av ljudet, man säger ju i dagligt tal att: ”ett skrik går genom märg och ben”.
Symptom från leder, brosk och ligament orsakas oftast av försämrad avgiftning från njurar och urinvägar. Det leder till surt pH, förslitningsskador på ledbrosket och stelhet i rörelseapparaten.
Symptom från muskler och bindväv orsakas oftast av toxiska inlagringar på grund av dålig eliminering via lever och tarm.

Immunförsvaret
Immunförsvaret är organiserat på ett sätt som i många avseenden påminner om det militära försvaret både i fråga om vapenteknik och strategi. Vårt försvar förfogar över snabba och lättrörliga förband, stöttrupper, prickskyttar och stridsvagnar. Här finns ”cellsoldater” som vid kontakt med fienden omedelbart börjar producera målsökande robotar med oslagbar träffsäkerhet. Här finns också vad man skulle likna vid spaningsförband, underrättelseväsen och en försvarsstab som bestämmer var trupperna skall sättas in och hur stor insatsen skall vara.
Ryggraden i vårt immunförsvar är de vita blodkropparna. De cirkulerar i kroppen med blod och lymfa. De vita blodkropparnas totala antal är otroligt, de är omkring tre hundra gånger jordens befolkning hos var och en av oss.
I vår omgivning finns ständigt olika mikroorganismer och vårt försvar hindrar i allmänhet att smitta orsakar infektioner. Det är också av betydelse hur stor mängd mikroorganismer vi kommer i kontakt med vilket är av betydelse om de skall kunna skapa en infektion eller inte. Det är ett rent mekaniskt skydd som hindrar oss från att bli smittade; huden och slemhinnorna är det skyddet. Det är svårt för virus och bakterier att tränga igenom en frisk slemhinna. Sekret på slemhinnan i övre luftvägarna gör att damm och mikroorganismer fastnar och med flimmerhårens hjälp transporteras det mot svalget och därefter ut eller sväljes.

2022-06-08 09:03