Fyra vägar föra ut

Det är viktigt är att uppmärksamma att kroppen har en väg för att ta in näringsämnen men den har fyra vägar för att föra ut de giftiga avfallsprodukterna. Lungorna, huden, njurarna och tarmen är våra stora utsöndringsorgan.

Genom lungorna sker ett gasutbyte. För att understödja syresättningen är dieten viktig, råa vegetabilier innehåller mycket syre och är basbildande. Genom att tillföra kroppen basisk föda neutraliseras upplagringen av syror i organismen.

Njurarnas uppgift är att från blodet utrensa vattenlösliga avfallsprodukter från ämnesomsättningen. Via lungorna och njurarna regleras blodets pH. Även utsöndring av sura ämnen sker genom njurarna. Vatten är av största vikt för reningen via njurarna. Drick minst 6 glas vatten dagligen.

Man skall tömma tarmen en gång mer än man äter under dagen! Praktiskt taget hela den västerländska befolkningen lider av förstoppning! Vådorna för tarmen är en fet, söt och proteinrik kost som ger upphov till en domi-nerande flora av förruttnelsebakterier. Den råa vegetabiliska fiberrika maten stimulerar tarmens rörelse och utrensande förmåga.

Huden är vårt största utsöndringsorgan. Motion i friska luften befrämjar upptag av D-vitamin och svettning. Även här har kosten en väsentlig betydelse. Genom en balanserad råkostdiet, rik på vitaminer och mineraler samt vatten, bevarar huden sin elasticitet och smidighet samt den utrensande förmågan. Torrborstning är viktigt för hudens cirkulation.

2022-06-08 09:11