Hästar som flyttar

Hästarna är kanske de djur som får flytta och byta miljö mest av alla, de säljs, flyttas och byter stall. Vid varje stallbyte så kommer nya hästar och nya människor in i bilden. Det blir inte bara ny miljö utan det blir foderbyten och i många fall byte av hovslagare och ny stallpersonal.

Tävlingshästarna åker från bana till bana, byter tränare allt efter vad de har för framgångar, för att inte tala om att det ofta är en ny kusk varje gång som kör loppen. Ridhästar får åka på utbildning ett antal gånger och man har ofta ingen koll på utfodring och annan skötsel av hästen. Hästar leasas eller lånas ut och ibland med ett olycklig utgång för hästen.

Hästar flygs in från andra kontinenter där livsmiljön både klimat och näringsmässigt är helt annorlunda. Dom kommer med transporter från olika länder i Europa, utan att överhuvudtaget veta vad som kan tänkas vänta dem. De är ju inte några maskiner utan intelligenta djur med känslor och minnen.

En del av hästarna går på lösdrift och deras ägare kanske är till dom en till två timmar om dagen och har inte aning om hur dom har det under de resterande av dygnets timmar. Ofta vet men inte om sin häst får den mängd foder som behövs, vatten vet man oftast inte ens hur mycket dom dricker under dagen, man litar på att någon annan håller koll. Andra hästar står på bantning i jordhagar eller på grund av ”fångproblem”, hur mår dom när deras flock går i en annan hage på bete. Köper man någon hälsoprodukt till sin häst för att den inte mår bra så har man inte ens tid eller möjlighet att ge dem produkten de gånger som behövs under dagen.

Till att detta så förväntar man sig att det är bara att sitta upp och rida eller att köra oftast utan en tanke på hur hästen upplever alltsammans.
Man förväntar sig att om man köpt en tävlingshäst som gjort bra resultat tidigare så skall den fortsätta prestera i samma takt, men hästen måste få tid på sig att acklimatisera sig i sin nya miljö, den måste få den tid den behöver.

Till de hästar som byter miljö och foder skulle det vara till stor hjälp för dem att ge Gastrofor för magen och Dr Bachs blomessenser för att stärka dem känslomässigt.

2022-06-06 20:28