Kan Laktos i Produkterna orsaka karies hos hästar

Det kom en fråga

Min häst har fått cementeringar på tänderna av Homeopathusets medel. Hon som blev så bra i hormoner och inflammation i kroppen. Hästtandläkaren sa att det var väldigt vanligt här uppe på hästarna. Vi bor ju nära Homeopathuset och många som handlar hos er. Detta var inte roligt. Stämmer det här för jag vill gärna fortsätta med era medel. AM

Svar

Som svar på frågan kan jag säga NEJ, det är inte laktosen i våra produkter som orsakar angrepp på tänderna, tvärtom så har man berättat för oss att hästen fått vita fina tänder efter att de börjat fodras med våra produkter. Samtidigt med behandling för något så rekommenderar vi ju alltid att ge hästen artanpassat foder. Hästen bör få tugga hö och då väljer man grovlek som passar den häst man har, en gammal häst kanske behöver ett finare hö för att kunna tugga i sig näringsämnena.

Men jag vill gärna fördjupa mig i frågan:

Fodrets lokala effekter har visat på orsakssambandet mellan fodring med fermenterade kolhydrater och uppkomsten av försämrad tandhälsa hos hästen. Djurstudier har visat att kolhydraterna i fodret kan delas in i mono-, di- och polysackarider. Alltså sockerarter och stärkelse utgör mat till de mikroorganismer som finns i munhålan.

De små kolhydratmolekylerna tar sig snabbt in i placket och metaboliseras av mikroorganismerna. Det resulterar i att det bildas olika organiska syror vilket gör att pH sjunker. Det i sin tur medför att kalcium och fosfor ökar i plackvätskan och saliven. Resultatet kan relateras till de pH-värden där emaljen demineraliseras.

Det kritiska pH-värdet varierar naturligtvis från individ till individ men anses ligga kring 5,5 – 5,7 för emalj. Sänkningen av pH i placket är likartat mellan de olika sockerarterna frånsett laktos som ger minder pH-fall. Laktos kan visserligen användas av de kariesalstrande bakterierna det behövs även ett intag av sakaros för att placket skall bildas.

Stärkelsen är kariesframkallande och dess skadeverkningar är mycket beroende på framställning och tillagning. Vid värmebehandling av stärkelse, t ex kokning, bakning, extrudering och poppning blir konsistensen förändrad. Den blir klippig, stannar kvar länge i munhålan och lägger sig kvar kring tänderna.

Man får också ta i beaktande matsmältningsprocessen status. Brister på näringsämnen som protein samt A-, D- och C-vitaminer, järn, kalcium och fosfor bidrar till ökad kariesutveckling.

Forskning har visat att hästens saliv har ett försvar mot kariesbakterier vilket består av antikroppar. Detta är proteiner som bildas av immunförsvarets celler och utsöndras i kroppsvätskorna som blod och saliv och förhindra att bakterierna tar sig in i kroppen.

Den typ av antikroppar som är viktig för försvaret i munnens slemhinnor kallas IgA*. Forskningen visade att hästar förutom IgA också har en annan typ av antikroppar så kallad IgG i saliven men att mängden IgA vanligtvis var högre än mängden IgG* i saliv. Dessa resultat är mycket viktiga för att man i framtiden skall kunna förstå hur immunsvaret i hästens munhåla fungerar hur man kan förebygga tandangrepp. Mängden antikroppar skiftar från individ till individ.

Man har sett att under de senaste åren har bakterieangreppen på hästens tänder ökat men forskare har inte hittat anledningen, men det kan inte helt uteslutas att den moderna kraftfoderhållningens inverkan i munhålan.

För hästar är själva tuggandet av grovfoder det som rengör deras tänder. Långa ättider medför att mycket saliv bildas och det är därför avgörande för att motverka karies. Saliven är basisk och neutraliserar syraangrepp på tänderna.
Man har sett samband mellan kraftfoderintensiv utfodring och ökade kariesangrepp. Karies är vanligare från medelåldern och ses oftast i överkäken, vanligast i första överkäkstanden, eftersom saliven faller nedåt.

*IgA är ofta höga vid allergi när de kommit i kontakt med antigener (främmande ämnen).

*IgG ökar när de kommer i kontakt med bakterier och antigerer och ökar vid allergier.

Källor: Elisabeth Mandorf, examinerad odontolog, alltså veterinär med specialkompetens inom hästens munhåla, Tandläkarbladet, SLU.

2022-06-09 13:15