Karies i hästens tänder

Det är vanligt det är att hästar får karies och med följer foderinpackningar och inflammationer i tandköttet. Likväl som människor kan drabbas av många sjukdomssymptom på grund av dåliga tänder så kan även hästarna göra det.

. "Under åren 1988-1990 (tiden före hösilage) gjordes två studier för att kartlägga svenska hästars munhålestatus (Lundström 1; Lundström 2).

Av 335 undersökta hästar hittade man endast 3 (tre) hästar eller 0, 89 % med karies.

I en studie (2004-2005) hittades av 510 undersökta hästar sammanlagt 107 hästar med karies (76 med infundibular karies med hålbildning och 31 med perifer karies) 10 hästar hade båda sorters karies eller 20,98 % av de undersökta hästar hade någon sorts karies.

Hästkaries är alltså en sjukdom, vars förekomst under den senaste 15-20 åren, har mångfaldigats och detta kan inte förklaras på annat sätt än förändrade fodervanor", säger István Gere, leg.vet. Källa: Bilder och text; Iastván Gere, leg. vet. Gere´s Veterinärpraktik

2022-06-11 14:31