Nytt fodertillskott har nått den svenska marknaden

OLJA FRÅN MIKROALGER

Alger är en av de äldsta livsformerna på jorden och benämns nu också som ”superfood” av industrin. I synnerhet har mikroalger blivit föremål för studier de senaste åren.

Två kända mikroalger är klorella och spirulina vilka är vattenlevande organismer i form av spiralformade cyanobakterier.

Genteknik och framställning av produktiva mikroalger

Det pågår stora ansträngningar att hitta mikroalger och andra arter med hög bildning av EPA och DHA. Man använder sig bl. a av genetik för att öka bildningen av oljorna. Med mikroalger är det möjligt att få fram omega 3 produkter med önskvärde mängder av de olika fettsyrorna. Det är alltså möjligt att framställa växtplankton som innehåller höga halter av EPA eller DEA.

Schizochytrium är en alg som tillhör en familj av encelliga organismer där vissa arter producerar stora mängder DHA. Den odlas kommersiellt för produktion av oljan för djurfoder, biomassa och biobränslen men även till konsumtion av kosttillskott och tillsatser. Schizochytrium är kapabel att ”naturligt” producera stora mängder omega 3 fettsyran DHA men även mindre mängder EPA.

Naturligt lever denna mikroalg utan ljus och hämtar sin mat från organiska substanser som t ex döda löv. Ursprungligen kommer arten av encelliga mikroorganismer från manogrvskogar efter den tropiska kustlinjen.

Mikroalgerna är flyttade från haven till rostfria tankar där de matas för att producera algolja och odlingen sker alltså i dessa specialtankar. Schizochytrium kan odlas både hetrotropiskt, alltså bli matad och phototropiskt alltså hämta energi från ljus. Det finn alltså flera tillvägagångssätt att odla dem. Men de matas med socker och ättiksyra för att växa. Olika tillverkare har olika metoder.

När växtcykeln är klar, samlar man ihop växtmassan och extraherar oljan.

Vid extrahering blandas materialet med det flyktiga lösningsmedlet hexan (extraktionsbensin) och skakas. När fettet har lösts från det fasta materialet centrifugeras det bort. Rester av extraktionsmedlet eller omvandlingsprodukten finns kvar i den färdiga produkten på grund av att det är tekniskt omöjligt att få bort. Oljeutvinningen är så effektiv att bara ca 1 % fett återstår i restprodukten.

Sist raffineras oljan genom filtrering, rening med fosforsyra eller citronsyra, blekning, deodorisering och vinterisering

Alger är väldigt billiga i drift. De växer t.o.m. på enbart ljus, artificiellt eller naturligt. Men tillsätter man någon form av näringsämne så växer de ännu snabbare. Och här har forskarna en stark återvinningstanke. Om man tar restprodukter från livsmedelsindustrin, mat som är på väg att bli gammal eller som annars skulle bli oanvänd, då får man näring till algerna samtidigt som industrin blir av med sitt avfall innan det ens formellt har blivit avfall.

- T.ex. jäst som blivit kvar efter öltillverkning eller oanvänt mjöl. Vi har samarbete både med bryggeri-, bageri- och mejeriindustrin. Men också bioavfall från butikerna kunde man utnyttja för att odla alger.

Vattentankar med grönt guld

Algerna drivs upp i vattentankar, s.k. bioreaktorer. Just nu har man 600 liter algmassa fördelade på 200 liters tankar.

För tillfället är det artificiellt ljus och näring de lever på. I takt med att de växer sig större bildar de små oljedroppar i cellerna, innehållandes omega 3-fettsyra. Då växtcykeln är klar, samlar man ihop växtmassan och extraherar oljan.

Ännu ska det forskas i ett par år innan det blir föda till människor, men efter det kunde det vara rimligt att få igång produktion i större skala, samt få ut produkter på marknaden. Men det förutsätter naturligtvis företag som är intresserade av produktionen. I praktiken handlar det sen om att upprätta stora vattentankar i växthus där algerna kan växa med och utan artificiellt ljus.

Alger som producerar olja med hjälp av överbliven mat. Hur vet vi att det är säkert för människor och djur?

- Själva algerna har konstaterats vara trygga, de producerar inga toxiner. Men gällande vad man odlar dem på behövs det mer forskning. Vi behöver se till att industrimaten som används också är ren och inte innehåller toxiner som kan anrikas i algerna. Före det blir produktion och speciellt före man ger det som människoföda måste det testas noga.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/18/alger-som-tillverkare-av-omega-3-fettsyror

 

2022-06-16 12:28