VÄLJ DEN ANALYS SOM INTRESSERAR DIG

.

ALLMÄN ANALYS

Meridiankartan Meridiankartan Meridiankartan Meridiankartan Meridiankartan Organuret

Analysområden

  • Organsystemets kondition
  • Immunsystemets kondition
  • Näringsupptagets kondition
  • Det hormonella systemets kondition
  • Det mentala systemets kondition
  • Cirkulationssystemets kondition
  • Led- och muskelsystemens kondition

Avslutningsvis knyter jag ihop vad de olika områdena visar för att få en helhetsbild av individen och hur eventuella obalansen yttrar sig symtommässigt. 

Om det föreligger behov rekommenderar jag de medel som korrigerar det sjuka organets försämrade energi tillbaka till det normala. Det är endast genom att återupprätta funktionsdugligheten hos organen som ett verkligt botande kan äga rum. 

Efter analyssvaret

När du har fått ditt analyssvar, och en obalans i något system är konstaterad föreslår jag en behandling. Jag arbetar med homeopati, örter, ortomolekylär terapi och Dr Bachs Blomessenser.

En behandling är alltid individuell och den tid man behöver använda produkterna kan variera. Detta är beroende på hur lång tid symptomen har funnits.

Kombinerar du produkterna med de kostråd du får blir ett snabbare och varaktigare resultat på behandlingen.

Svar efter överenskommelse

Eftersom många skickar hårprover kan det vara en viss väntetid, du får vidare upplysningar om du kontaktar mig och gör en förfrågan.

Helst vill jag kombinera den här typen av håranalys med en personlig kontakt där jag kan stämma av med hur personen säger att han, hon eller djuret mår. Det är inte alltid det stämmer överens med hur personen uppfattar att den mår och vad analysen visar.

När du har fått ditt analyssvar, och en obalans i något system är konstaterad föreslår jag en behandling.

En behandling är alltid individuell och den tid man behöver använda produkterna kan variera. Detta är beroende på hur lång tid symptomen har funnits.

Kombinerar du produkterna med de kostråd du får blir ett snabbare och varaktigare resultat på behandlingen.

VITAMIN- OCH MINERALANALYS

Vitamin- och Mineralanalys Vitamin- och Mineralanalys Vitamin- och Mineralanalys Vitamin- och Mineralanalys Vitamin- och Mineralanalys Analysen kommer i tabellform

I den här typen av mätning som jag utför använder jag mig av en skala från 0-10 för att du lättare skall kunna tolka dina värden.

Det idealiska värdet på vitaminer- och mineraler är 5 på denna skala. När det gäller de toxiska mineralerna bör inte värdet överstiga 2.

Av hälsoskäl är det viktigt att veta sin näringsstatus eftersom brist på en enda vitamin eller mineral kan orsaka sjukdomssymptom.

Dr. Wilhelm Schüsslers tolv cellsalter

Ett salt består av en negativt och en positivt laddad jon. Cellsalter verkar på cellnivå och ersätter inte mineraltillskott eller näring från föda. De tolv salterna finns naturligt i kroppen men vid långvarig brist på vissa mineraler uppstår det en "blockad" i cellen och det försvårar upptaget av "vanliga" mineraler.

Cellsalter, kan på grund av sin elektriska laddning och nanostorlek, passera cellmembranen utan problem, även då"blockad"-tillstånd råder. Cellsalterna har alltså egna terapeutiska egenskaper.

Jag kan även göra en utökad mineralanalys där värdet på cellsalterna visas. 

.

DR. BACHS BLOMESSENSANALYS

Dr. Bachs Blomessenser Bok och essensflaska

Jag tar fram fem personliga droppar som visar din eller ditt djurs sinnesstämning och blandar dem i en 50 ml flaska med vatten.

Essenserna skall hjälpa till att understödja ett friare energiflöde för att ta bort rädslor och ångest.  

Med blomessenserna följer det med ett häfte som beskriver de olika egenskaperna hos essenserna och inom vilka områden de är verksamma. 

Du kan i häftet läsa om hur just de blomessenserna som visar sig genom håranalysen är verksam.

SPECIALERBJUDANDEN

Ibland har jag analysspecialerbjudanden, håll utkik så du inte missar det.